Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji

2016-2021

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

31 397 174,23 zł

Przewidywana wartość dofinansowania

23 076 923,05 zł

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opis Projektu

Celem projektu jest realizacja kompleksowych i zintegrowanych zadań z Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w następującym zakresie:

  • budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej i parkingowej,
  • przebudowa i wyposażanie zabytkowych budynków instytucji kultury,
  • modernizacja systemu bezpieczeństwa w miejscach publicznych (monitoring),
  • adaptacja zdegradowanych zabytkowych budynków, terenów i przywrócenie oraz nadanie im nowych funkcji, poprawa estetyki przestrzeni publicznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
  • poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.