Intensywne opady deszczu z burzami

Data utworzenia 2019-05-21 18:03:31Ważne do 2019-05-22 10:00:00

Woj. świętokrzyskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami.Przejdź do całości

Intensywne opady deszczu z burzami

Data utworzenia 2019-05-21 17:00:01Ważne do 2019-05-22 10:00:00

Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzamiPrzejdź do całości

Intensywne opady deszczu z burzami

Data utworzenia 2019-05-21 18:00:01Ważne do 2019-05-22 10:00:00

Woj. świętokrzyskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzamiPrzejdź do całości

Wezbranie stany ostrzegawcze

Data utworzenia 2019-05-21 14:02:00Ważne do 2019-05-22 12:00:00

W dzień 21.05 oraz w nocy 21/22.05 spodziewane wzrosty poziomu wody, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.Przejdź do całości

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

         Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz  art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam...

 

         Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U...

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.05.2019r zostało wydane postanowienie o dokonaniu z urzędu sprostowania błędu pisarskiego zawartego w decyzji Nr 12/2019 Prezydenta Miasta...

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.05.2019r zostało wydane postanowienie o dokonaniu z urzędu sprostowania błędu pisarskiego zawartego w decyzji Nr 12/2019 Prezydenta Miasta...

Na podstawie art. 98 oraz art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

postanawia się

zawiesić na wniosek strony (Wnioskodawcy działającego za pośrednictwem pełnomocnika w osobie Pana Kamila Cieśli reprezentującego Firmę Projektowo – Wykonawczą Centgaz Jan...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu

         Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu...