Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

KAMPANIA EDUKACYJNO – INFORMACYJNA

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
I WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI – EDYCJA 2013

 

 

1. Grupa docelowa kampanii: Okładka broszury Śmieci od A do Z

Mieszkańcy gminy Ostrowiec Świętokrzyski

2.Cel główny edukacyjny kampanii:

Podniesienie świadomości ekologicznej odbiorców kampanii

Cele szczegółowe: 

2.1 Podniesienie poziomu wiedzy wśród odbiorców kampanii nt. zapobiegania powstawania odpadów – dostarczenie odbiorcy informacji i wiedzy nt. właściwego postępowania z odpadami.

2.2 Zwiększenie świadomości wśród odbiorców kampanii nt. zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

2.3 Zmiana zachowań wśród odbiorców kampanii dotyczących postępowania z odpadami, z uwzględnieniem następujących bloków tematycznych:

  • palenie śmieci szkodzi,
  • stop dzikim wysypiskom,
  • segreguj odpady,
  • warto śmiecić mniej.

Wykształcenie nawyków selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów.

Kampania edukacyjno-informacyjna prowadzona była poprzez wykorzystanie następujących środków przekazu:

  • materiały informacyjne w postaci broszury „Śmieci od A do Z”,
  • artykuły prasowe w gazetach lokalnych: Gazeta Ostrowiecka, Echo Ostrowieckie, Wiadomości Świętokrzyskie;
  • artykuły na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim;
  • spoty informacyjne emitowane telewizji lokalnej: Vectra, Krzemionki;
  • film edukacyjno-informacyjny.

3. REALIZACJA

3.1.KAMPANIA MEDIALNA W TELEWIZJI LOKALNEJ

Wykonawca przygotował, a następnie emitował w okresie trwania kampanii w telewizji lokalnej trzy 30 sekundowe spoty telewizyjne oraz 12 minutowy film informacyjno-edukacyjny pt. „Ustawa śmieciowa 2013 – nowy system gospodarki odpadami komunalnymi”, który dodatkowo zostanie zamieszczony na portalu www.ostrowiectv.pl.

Kampania medialna przewidziana była na okres 11 miesięcy: luty- grudzień 2013 r.

3.2.KAMPANIA PRASOWA

W lokalnej prasie pojawił się cykl artykułów dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami, zapobieganiu powstawaniu odpadów i właściwego postępowania
z odpadami.

Szczegółowy harmonogram i tematyka kampanii prasowej

Miesiąc Miejsce emisji artykułu Tematyka
II – XII 2013 r. Miejski Informator Samorządowy

dot. zmian w nowym systemie gospodarki odpadami, nowych aktów prawa miejscowego,

właściwego segregowania odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawania odpadów, dzikich wysypisk oraz szkodliwego palenia śmieci w domach

V – XI 2013 r. Gazeta Ostrowiecka, Echo Ostrowieckie, Wiadomości Świętokrzyskie, Miejski Informator Samorządowy

 

3.3.KAMPANIA INTERNETOWA

Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim www.eko.um.ostrowiec.pl na bieżąco zamieszczano aktualne informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi w naszym mieście oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych.

Harmonogram i planowany koszt kampanii wraz z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Szczegółowy zakres zadań Ilość

Termin

realizacji

KAMPANIA MEDIALNA Produkcja 30 sek. spotu w telewizji lokalnej (Vectra) 3 szt. marzec 2013 -   grudzień 2013
Emisja spotów w telewizji lokalnej 10 miesięcy marzec 2013 -     grudzień 2013
Produkcja 12 min. filmu informacyjno-edukacyjnego + emisja premierowa 1 emisja maj-czerwiec 2013
Emisje powtórkowe filmu 18 emisji czerwiec – grudzień 2013
Realizacja telewizyjnych audycji publicystycznych z udziałem władz miasta 2 szt. czerwiec – grudzień 2013
KAMPANIA PRASOWA

Druk publikacji A-4

28 stron + 4 strony okładka

27 000 szt. kwiecień – maj 2013
Kolportaż publikacji 27 000 szt. maj 2013
Emisja artykułów w Echo Ostrowieckie 3 emisje maj – listopad 2013
Emisja artykułów w Gazecie Ostrowieckiej 3 emisje maj – listopad 2013
Emisja artykułów w Wiadomościach Świętokrzyskich 12 emisji maj – listopad 2013
Emisja artykułów w Miejskim Informatorze Samorządowym - od lutego 2013
Emisja artykułów na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. www.eko.um.ostrowiec.pl - od lutego 2013
KAMPANIA INTERNETOWA Aktualizacja strony internetowej www.eko.ostrowiec.pl - styczeń - grudzień 2013

 

Kampania została dofinansowane w kwocie 24 608,61 zł z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – umowa dotacji nr 33/13 z dnia 08.05.2013 r. Stanowiło to 90 % kosztów kwalifikowanych. Ogółem, wartość zadania wyniosła 27 342,90 zł.

 

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Herb miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

 

Projekt realizowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach.