Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

logo kampani EkoOstrowiec EKO OSTROWIEC – EDYCJA 2014

Kadr z filmu Super bohater i banda śmieci Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zrealizowała w 2014 r. projekt „EKO OSTROWIEC Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami”. To kontynuacja działań rozpoczętych w 2013 r., których celem jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenia powstawania odpadów poprzez poszerzenie wiedzy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego z tego zakresu. Zadanie otrzymało dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych tj. 96 723,00 zł.

Kampania objęła wiele działań przybliżających mieszkańcom zagadnienia związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami.
W projekcie przewidziano m.in. edukację z wykorzystaniem lokalnych mediów. Wyprodukowano dwa filmy animowane. Emitowano je na antenie Ostrowiec.TV oraz Lokalnej TV Krzemionki. Pierwszy film „Herakles i jego kolejna praca” poświęcony został tematyce związanej z zapobieganiem Kadr z filmu Herakles i jego kolejna praca powstawaniu odpadów i właściwym postępowaniem z nimi. Z kolei w drugim filmie „Super bohater i banda śmieci” poruszono problem odpadów niebezpiecznych i innych odpadów podlegających selektywnej zbiórce. Oba filmy można obejrzeć na stronie www.eko.um.ostrowiec.pl lub na kanale youtube.

Dodatkowo w ramach projektu EKO Ostrowiec wykonano 2 tys. kolorowych tablic informujących o prawidłowym segregowaniu i przygotowaniu odpadów do gromadzenia w pojemnikach. Tablice trafiły do zarządców nieruchomości wielorodzinnych w celu wywieszenia ich w widocznych miejscach, np. klatkach schodowych bloków.

Na łamach lokalnej prasy publikowano artykuły w ramach prowadzonej kampanii. W sumie takich artykułów ukazało się sześć. Poruszono w nich wielopłaszczyznowo problematykę postępowania z odpadami, np.: segregowanie odpadów, zbiórkę wielkogabarytów, elektrośmieci i odpadów zielonych, uboczne skutki palenia śmieci, jak postępować z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, czy odpadami niebezpiecznymi. Za pośrednictwem prasy informowano również o bieżących wydarzeniach związanych z realizacją kampanii jak i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach kampanii, dla 420 dzieci  i młodzież Warsztaty edukacyjne Daj się przerobić y uczącej się w ostrowieckich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach, zorganizowano 28 edycji trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych pn. „Daj się przerobić”. Zadbano nawet o poczęstunek dla ich uczestników. Dodatkowo, przy współpracy z przedszkolami publicznymi, zorganizowano na terenie  największych ostrowieckich osiedli mieszkaniowych osiem pikników edukacyjnych pn. „Dorośli i dzieci segregują śmieci”. Dzięki  dotacji z WFOŚiGW zostały zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursów dla dzieci oraz artykuły edukacyjno-plastyczne niezbędne do organizacji stoisk ekologicznych. W czerwcu zorganizowano pięć pikników przy Publicznych Przedszkolach, a we wrześniu trzy pikniki.

W ramach kampanii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zorganizowano trzy konkursy tematyczne z zakresu gospodarki odpadami, zakończone przyznaniem nagród:

  1. dla uczniów szkół podstawowych klas I – III – konkurs plastyczny;
  2. dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI konkurs „Drugie życie produktów – wykonanie dzieła sztuki z odzyskanych surowców”;
  3. uczniów szkół gimnazjalnych konkurs „Drugie życie produktów – wykonanie przedmiotu użytkowego z odzyskanych surowców”.

Na każdym szczeblu wręczono trzy nagrody; za zdobycie miejsca: I – tablet; II – aparat fotograficz Warsztaty edukacyjne Daj się przerobić zdjęcie 2 ny, III – mp4. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali upominek książkowy.

Na 2015 r. Wydział Środowiska Urzędu Miasta zaplanował kontynuację projektu „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami. Słuszność przeprowadzonych działań potwierdza polepszający się udział selektywnie zbieranych odpadów w ogólnej masie odpadów komunalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podejmowanie kolejnych działań w ramach akcji EKO OSTROWIEC pozwoli zachować pozytywny trend, dzięki któremu mieszkańcy naszego miasta będą mieli w przyszłych latach wpływ na poprawę stanu środowiska.

Piknik edukacyjny w przedszkolu zdjęcie nr 1

piknik edukacyjny w przedszkolu zdjęcie nr 2

praca konkursowa Drugie życie produktu

praca konkursowa Drugie życie produktu zdjęcie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

logo Wojewódzkiego Funfuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach.