Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

logo kampani EkoOstrowiec

 

EKO OSTROWIEC – EDYCJA 2015

 

W dniu 29 maja 2015 r. podpisana została Umowa Dotacji nr 71/15 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjna  dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2015. Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w formie datacji w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 74 283,75 zł.

Kampania jest kontynuacją działań podejmowanych w latach 2013 i 2014, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej w działaniu na rzecz poprawy stanu gospodarki odpadami, upowszechnienie zasad zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami komunalnymi.

Jednym z elementów ww. kampanii są pikniki ekologiczne organizowane na terenie ostrowieckich osiedli mieszkaniowych, we współpracy z ostrowieckimi publicznymi przedszkolami. W okresie wiosennym odbyło się 6 pikników, na jesień zaplanowano przeprowadzenie kolejnych dwóch pikników edukacyjnych pn. „Dorośli i dzieci segregują śmieci”.

piknik ekologiczny w przedszkolu Dzięki dotacji z WFOŚiGW zostały zakupione nagrody dla dzieci biorących udział w piknikowych konkursach edukacyjnych oraz materiały edukacyjno-plastyczne potrzebne do organizacji stoisk ekologicznych i wspomnianych konkursów dla dzieci.

piknik ekologiczny w przedszkolu zdjęcie nr 2 Dodatkową atrakcją dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów są ogłoszone na początku września trzy konkursy tematyczne. Uczniowie klas I - III szkół podstawowych mogą wziąć udział w konkursie plastycznym i przygotować indywidualną pracę plastyczną na temat „Drugie życie produktów”. Do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych skierowany jest konkurs polegający na wykonaniu „dzieła sztuki” z odzyskanych surowców, natomiast uczniowie gimnazjów mogą wziąć udział w konkursie na wykonanie „przedmiotu użytkowego” z odzyskanych surowców.

Konkursy składają się z dwóch etapów:

1 )etap wewnętrzny – na poziomie szkoły (uczniowie wykonują prace i składają je
w swoich szkołach, szkoła wybiera trzy najlepsze prace i przekazuje je do dnia 15.10.2015 r. do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim);

2) etap zewnętrzny – na poziomie Urzędu Miasta – komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta wyłoni laureatów konkursów – I, II i III miejsce.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na przełomie października
i listopada 2015 r.

Dla laureatów konkursów na każdym szczeblu przewidziano następujące nagrody:

I miejsce - tablet

II miejsce - cyfrowy aparat fotograficzny

III miejsce - mp4

W ramach kampanii prowadzone są również warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży uczącej się w ostrowieckich szkołach podstawowych i gimnazjach pn. „Daj się przerobić”. Uczestnicy zajęć otrzymują w ich trakcie poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem wielu metod aktywizujących i środków multimedialnych. Uczniowie, pod okiem prowadzącego warsztaty dr Jana Zdenkowskiego, dowiedzieli się, jak ważna jest segregacja odpadów, co można z nich odzyskać, a co unieszkodliwić, co to jest recykling. Zdobyta wiedza na pewno przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, które odpłaci się czystym powietrzem, bujną zielenią i lepszą jakością życia.

warsztaty edukacyjne w szkole Spot „Iluzjonista”

W ramach kampanii EKO OSTROWIEC, aby zachęcić mieszkańców naszego miasta do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, poprzez lokalne media TV Ostrowiec oraz TV Krzemionki jest emitowany spot edukacyjny pn. „Iluzjonista”. Spot można obejrzeć również na stronie www.eko.um.ostrowiec.pl lub na kanale youtube.

kadr ze spotu Iluzjonista kadr ze spotu Iluzjonista kadr 2 Dodatkowo w ramach kampanii edukacyjnej przygotowana zostanie broszura pn. „Śmieci od A do Z”. Broszura będzie zawierać najważniejsze zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta i zostanie rozdysponowana wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

 

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Herb Miasta Ostrowca Świetokrzyskiego

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.