Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Informacja dotycząca przebiegu programu

„Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja XII, realizowany był w gminnych placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) od stycznia 2015 r. do końca maja 2015 r. Do Programu zgłosiło się 19 placówek oświatowych. Program został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 39.000,00 zł. piknik edukacyjny w przedszkolu zdjęcie nr 2

Komisja Konkursowa dokonała oceny 19 sprawozdań, które wpłynęły do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Członkowie Komisji Konkursowej każdej placówce oświatowej przyznawali punkty. Zostały ocenione sprawozdania z 8 przedszkoli, 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjów. Sprawozdania były rozpatrywane indywidualnie przez członków Komisji:

  1. Aldona Sobolak – Naczelnik Wydziału Środowiska, Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – Przewodnicząca.
  2. Jan Bernard Malinowski – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – Członek.

Komisja Konkursowa dokonała oceny działań placówek oświatowych biorąc pod uwagę:

- wystawę lub prezentację poświęconą gospodarce odpadami komunalnymi,

- szkolny/przedszkolny Dzień Recyklingu,

- lekcje lub pogadanki poświęcone segregacji odpadów,

- konkurs plastyczny poświęcony gospodarce odpadami komunalnymi,

- zbiórkę surowców wtórnych na terenie placówki oświatowej.

Nagrody zostały przyznanie w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I – przedszkola publiczne,

kategoria II – publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja.

W programie wzięło udział 3888 uczniów, co wynika z pisemnych oświadczeń dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zebrano ponad 86 ton surowców wtórnych (o 25 ton więcej niż 2014 roku), w tym około 69 ton makulatury, ponad 5 ton plastiku, 1546 kg baterii, ponad tonę aluminium, prawie 8 ton elektrozłomu i 632 kg szkła.

Głównym celem Programu było:

  • podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów, mieszkańców miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ,w tym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów;
  • systematyczna zbiórka surowców wtórnych;
  • przyswojenie pojęć, tj. gospodarowanie odpadami, odpad, odzysk, przetwarzanie, recykling, selektywne zbieranie, unieszkodliwianie odpadów, zapobieganie powstawaniu odpadów, odpady niebezpieczne;
  • zaangażowanie uczniów, mieszkańców miasta na rzecz recyklingu odpadów.

Uczestnicy programu zostali zapoznani z rodzajami odpadów i ich źródłami, z uciążliwością odpadów dla środowiska, ze sposobami zagospodarowania odpadów (recykling, kompostowanie, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów); uczestnicy nabyli umiejętności segregowania i zagospodarowania odpadów i surowców wtórnych, ograniczania ilości odpadów wytwarzanych we własnym zakresie. Wdrażano dzieci i młodzież do aktywnego udziału w akcjach na rzecz środowiska; kształtowano odpowiedzialność za stan środowiska i zainteresowano dzieci i młodzież problemami lokalnymi; wyrabiano świadomość ekologicznego i ekonomicznego myślenia; nakłaniano do segregowania domowych odpadów i do zbiórki surowców wtórnych; integrowano dzieci przez akcje.

KLASYFIKACJA PUNKTOWA I RODZAJ PRZYZNANYCH NAGRÓD

kategoria I – Przedszkola Publiczne

Lp.

Nazwa placówki oświatowej Zajęte miejsce, liczba przyznanych punktów

Rodzaj przyznanej nagrody

1.

Przedszkole Publiczne nr 19

I Miejsce, 65 p.

ZESTAW PROMETHEAN 178E – tablica (el.1/4) tablica, projektor, wysięgnik, oprogramowanie
2.

Przedszkole Publiczne nr 16

II Miejsce, 64 p. YAMAHA STAGEPAS 400 I E - zestaw nagłośnieniowy 2x200W + ATHLETIC BOX-4 – statyw kolumnowy 2 sztuki + AKG WMS-40 MINI2 DUAL VOCAL SET – podwójny mikrofon bezprzewodowy „do ręki” + ATHLETIC MIC-5C – statyw mikrofonowy 1 sztuka + PROEL BULK220LU1 – kabel do podłączenia odbiornika
3.

Przedszkole Publiczne nr 7

III Miejsce, 62 p. YAMAHA STAGEPAS 400 I E - zestaw nagłośnieniowy 2x200W + ATHLETIC BOX-4 – statyw kolumnowy 2 sztuki + AKG WMS-40 MINI2 DUAL VOCAL SET – podwójny mikrofon bezprzewodowy „do ręki” + ATHLETIC MIC-5C – statyw mikrofonowy 1 sztuka + PROEL BULK220LU1 – kabel do podłączenia odbiornika
4.

Przedszkole Publiczne nr 21

nagroda za udział LENOVO IdeaPad G70-70 17,3"/2957U/4GB/1TB/iHDG/W81

5.

Przedszkole Publiczne nr 5 nagroda za udział LENOVO IdeaPad G70-70 17,3"/2957U/4GB/1TB/iHDG/W81
6.

Przedszkole Publiczne nr 12

nagroda za udział LENOVO IdeaPad G70-70 17,3"/2957U/4GB/1TB/iHDG/W81
7.

Przedszkole Publiczne nr 11

nagroda za udział LENOVO A7600 A10-70 – tablet
8.

Przedszkole Publiczne nr 15

nagroda za udział LENOVO A7600 A10-70 – tablet

 

kategoria II – szkoły podstawowe i gimnazja

Lp.

Nazwa placówki oświatowej

Zajęte miejsce, liczba przyznanych punktów

Rodzaj przyznanej nagrody

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14

I Miejsce, 70 p. ZESTAW PROMETHEAN 178E – tablica (el.1/4) tablica, projektor, wysięgnik, oprogramowanie
2.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

II Miejsce, 64 p. YAMAHA STAGEPAS 400 I E - zestaw nagłośnieniowy 2x200W + ATHLETIC BOX-4 – statyw kolumnowy 2 sztuki + AKG WMS-40 MINI2 DUAL VOCAL SET – podwójny mikrofon bezprzewodowy „do ręki” + ATHLETIC MIC-5C – statyw mikrofonowy 1 sztuka + PROEL BULK220LU1 – kabel do podłączenia odbiornika
3.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10

III Miejsce, 52 p. YAMAHA STAGEPAS 400 I E - zestaw nagłośnieniowy 2x200W + ATHLETIC BOX-4 – statyw kolumnowy 2 sztuki + AKG WMS-40 MINI2 DUAL VOCAL SET – podwójny mikrofon bezprzewodowy „do ręki” + ATHLETIC MIC-5C – statyw mikrofonowy 1 sztuka + PROEL BULK220LU1 – kabel do podłączenia odbiornika
4.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

nagroda za udział

LENOVO IdeaPad G70-70 17,3"/2957U/4GB/1TB/iHDG/W81
5.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

nagroda za udział

LENOVO IdeaPad G70-70 17,3"/2957U/4GB/1TB/iHDG/W81
6.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

nagroda za udział

LENOVO IdeaPad G70-70 17,3"/2957U/4GB/1TB/iHDG/W81
7.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

nagroda za udział

LENOVO IdeaPad G70-70 17,3"/2957U/4GB/1TB/iHDG/W81
8.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8

nagroda za udział

LENOVO IdeaPad G70-70 17,3"/2957U/4GB/1TB/iHDG/W81
9.

Publiczne Gimnazjum nr 4

nagroda za udział

LENOVO A7600 A10-70 – tablet
10.

Publiczne Gimnazjum nr 2

nagroda za udział

LENOVO A7600 A10-70 – tablet

11.

Publiczne Gimnazjum nr 1

nagroda za udział

LENOVO A7600 A10-70 – tablet

W dniu 23 czerwca 2015 roku w Galerii Fotografii MCK ul. Aleja 3 Maja 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało zorganizowane uroczyste podsumowanie konkursu „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja XII. Podczas uroczystości odbył się występ artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola Publicznego nr 16 i 19, została przygotowana wystawa prac plastycznych przekazanych przez placówki oświatowe biorące udział w konkursie „Drugie życie surowca wtórnego”, prezentacja multimedialna na temat przebiegu konkursu w placówkach oświatowych.

Na uroczystości obecni byli: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Jarosław Górczyński, Dyrektor Remondis Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim – Hubert Januszewski, Naczelnik Wydziału Środowiska – Aldona Sobolak, Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, pracownicy Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, nauczyciele, dzieci, młodzież, media. Placówkom oświatowym zostały wręczone dyplomy a przyznane nagrody rzeczowe zostały przekazane przez Prezydenta Miasta do szkół i przedszkoli.