Opady marznące

Data utworzenia 2020-01-21 23:00:01Ważne do 2020-01-22 11:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznącychPrzejdź do całości

Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

pdf Przewodnik Interesanta w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (665 KB)

pdf Przewodnik Interesanta w sprawie przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (405 KB)

1) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

  pdf Wniosek w formacie pdf (329 KB)

  document Wniosek w formacie doc (35 KB)

  pdf Załącznik do wniosku - Karta informacyjna - w formacie pdf (445 KB)

  document Załącznik do wniosku - Karta informacyjna - w formacie doc (131 KB)

2) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

  pdf Wniosek w formacie pdf (340 KB)

  document Wniosek w formacie doc (38 KB)

 3) Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  pdf Wniosek w formacie pdf (424 KB)

  document Wniosek w formacie doc (128 KB)