Intensywne opady deszczu z burzami

Data utworzenia 2019-05-21 18:03:31Ważne do 2019-05-22 10:00:00

Woj. świętokrzyskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami.Przejdź do całości

Intensywne opady deszczu z burzami

Data utworzenia 2019-05-21 17:00:01Ważne do 2019-05-22 10:00:00

Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzamiPrzejdź do całości

Intensywne opady deszczu z burzami

Data utworzenia 2019-05-21 18:00:01Ważne do 2019-05-22 10:00:00

Woj. świętokrzyskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzamiPrzejdź do całości

Wezbranie stany ostrzegawcze

Data utworzenia 2019-05-21 14:02:00Ważne do 2019-05-22 12:00:00

W dzień 21.05 oraz w nocy 21/22.05 spodziewane wzrosty poziomu wody, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.Przejdź do całości

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)