Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

pdf Informacja o udzieleniu zamówienia (225 KB)

Informacje z otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamieszczane są w sekcji https://www.um.ostrowiec.pl/pl/przetargi/przetargi-organizowane-przez-gmine-ostrowiec-swietokrzyski/aktualne , w zakładce właściwej dla danego postępowania.

Modernizacja energetyczna budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” przy ul. Iłżeckiej 33 w Ostrowcu Świętokrzyskim (dz. nr ewid. 53 obręb 36, jednostka ewidencyjna 260701_1) w ramach programu pn: „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski".

 

Zobacz pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (239 KB)

Sporządzenie opinii z weryfikacji raportu oceniającego efekt ekologiczny za rok sprawozdawczy 2020 dla zadania pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu System zielonych inwestycji  SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne wraz z dostarczeniem raportu i jego weryfikacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Informacja o udzieleniu zamówienia (528 KB)

document Informacja o udzieleniu zamówienia (37 KB)