Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych
do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja
i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”.

Część II – Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia klas językowych – ośmiu pracowni z oprogramowaniem i meblami.

  pdf Zobacz Zawiadomienie o unieważnieniu części II postępowania (661 KB)

Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych
do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja
i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”.

Część II – Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia klas językowych – ośmiu pracowni z oprogramowaniem i meblami.

  pdf Zobacz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia oraz o powtórzeniu czynnosci oceny ofert (575 KB)

Zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych - na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Zamawiającego w latach: 2019, 2020 i 2021.

 

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (1.73 MB)