UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

  pdf Zobacz Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (950 KB)

  pdf Zobacz Informację z otwarcia ofert w dniu 31.01.2019 roku. (924 KB)

Budowa wiaty handlowej oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa  budynku handlowo-usługowego oraz zmianę sposobu jego użytkowania na budynek biurowo-socjalny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110 (Obr.35, ark.2) przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Św. w ramach zadania budżetowego ,, Budowa zadaszenia części placu targowego” zgodnie z programem pn. ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym
i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – budowa zadaszenia części placu targowego”

 

  pdf Zobacz informację z otwarcia ofert - 24.01.2019r. (561 KB)