Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (159 KB)

Zobacz pdf SIWZ (333 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (19.24 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (615 KB) (załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych BZP Nr 507375-N-2019 z dnia 28.01.2019 r.

Termin składania ofert: 12.02.2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 12.02.2019 r. godz. 1000