Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

  pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (144 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (336 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (771 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (126 KB)

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 509646-N-2019 z dnia 01.02.2019r.

Termin składania ofert: 19.02.2019r., godzina 09:30.

Termin otwarcia ofert: 19.02.2019r. godzina 10:00.