Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Przebudowa i rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo-kulturowy – świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wod. – kan. i energii elektrycznej na działkach nr ew. 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36, ark.2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 zgodnie z projektem w ramach zadania pn: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”.

  pdf Zobacz Wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ z dnia 17 czerwca 2019r. (1.30 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (163 KB)

Zobacz pdf SIWZ (425 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (58.43 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (470 KB)

Uwaga, dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem:

http://download.um.ostrowiec.pl/zalacznik_nr_8_dokumentacja_projektowa.zip

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP Nr 558253-N-2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert: 24 czerwca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 24 czerwca 2019 r. godz. 1000