Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (129 KB)

Zobacz pdf SIWZ (380 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (5.59 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (138 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 1 lipca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 1 lipca 2019 r. godz. 1000

Ogłoszenie Nr 560696-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 czerwca 2019 r.