Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Budowa strefy rekreacji i wypoczynku realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa strefy rekreacji i wypoczynku”

pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.07.2019 r. (2.65 MB)

pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.07.2019 r. (597 KB)

pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (146 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (370 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (59.00 MB)

  archive Zobacz formularze do wypełnienia (462 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie:BZP Nr 565246-N-2019 z dnia 26 czerwca 2019r.

Termin składania ofert: 11 lipca 2019r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 11 lipca 2019r. godzina 1000