Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Uwaga: Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. Zmianie uległ termin wykonania zamówienia, terminy składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w Biutetynie Zamówień Publicznych z dnia 3 sierpnia 2019 roku pod nr 540161978-N-2019

Aktualny termin składania ofert: 8 sierpnia 2019 roku godz. 0930

Aktualny termin otwarcia ofert: 8 sierpnia 2019 roku godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (530 KB)

Zobacz pdf Modyfikacja SIWZ (533 KB)

Zobacz pdf Odpowiedzi na zapytania wykonawcy (517 KB)

Pobierz pdf Załącznik nr 1 formularz ofertowy (156 KB) , document Załącznik nr 1 formularz ofertowy (31 KB)

Zmiana terminu wykonania zamówienia zostaje uwzględniona  w załacznikach: nr 2 do SIWZ - wzór umowy - §3 i §4 ust. 9 oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - warunki realizacji zamówienia - w pkt. 2.12.

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (147 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (365 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.49 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (146 KB)

Uwaga załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa dla poszczególnych części zamówienia - do pobrania poniżej

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7a.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7b.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7c.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7d.zip

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biutetynie Zamówień Publicznych z dnia 19 lipca 2019 roku pod nr 576282-N-2019

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2019 roku godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2019 roku godz. 1000