Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

UWAGA;Odpowiedź i modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

  pdf Odpowiedz i modyfikacja SIWZ z dnia 23.08.2019r. (2.49 MB)

  document Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (135 KB)

  document Zmieniony Załacznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy (252 KB)

  pdf Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia o zamówieniu (79 KB)

  pdf Potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (401 KB)

 

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 28.08.2019 r. (56 KB)

pdf (56 KB)

 

Uwaga: Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

  pdf Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 16.08.2019 r. (12.92 MB)

  document (230 KB)

document Zmieniony Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy (230 KB)

  document Zmieniony Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiortu zamówienia (122 KB)

  pdf (2.62 MB)

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2.62 MB)

pdf (2.62 MB)

  pdf Potwierdzenie przesłania ogłoszenie z TED (913 KB)

  pdf Opublikowane Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w dniu 20.08.2019r. (76 KB)

 Zobacz pdf zawiadomienie o wniesieniu odwołania (2.41 MB)

 

  pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (159 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (487 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (3.29 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (187 KB)

 

Procedura:przetarg nieograniczony

Ogłoszenie Dz.U.U.E Nr 2019/S 141-347704 z dnia 24.07.2019 roku

Termin składania ofert: 06 września 2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 06 września 2019 r. godzina 1000