Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (166 KB)

Zobacz pdf SIWZ (326 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (578 KB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (66 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19 sierpnia 2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 19 sierpnia 2019 r. godzina 1000

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 9 sierpnia 2019 r. Nr 584855-N-2019