Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 Wykonanie ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody.

 Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11 09 2019 r (5.65 MB)

Uwaga! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ.

Zobacz: pdf Modyfikacja SIWZ (518 KB)

Zobacz  pdf zaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ (166 KB)         Pobierz document aktualny załącznik nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej (76 KB)

 

pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (149 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (387 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (90.24 MB)

  archive Formularze do wypełnienia (472 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie w BZP Nr 591137 z dnia 29.08.2019 r.

Termin składania ofert: 16 września 2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 16 września 2019 r. godzina 1000