UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (128 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (516 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.26 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (166 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówien Publicznych pod Nr 627633-N-2019 w dniu 26 listopada 2019 r.

Termin składania ofert: 4 grudnia 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 4 grudnia 2019 r. godz. 1000