Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmiany we wzorze umowy z dnia 10.12.2019 r. (99 KB)

Zobacz pdf Aktualny wzór umowy po zmianie z dnia 10.12.2019r. (204 KB)

 

  pdf Zobacz Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, we wzorze umowy i formularzach cenowych (253 KB)

Zobacz pdf Aktualny opis przedmiotu zamówienia (132 KB)

Zobacz pdf Aktualny wzór umowy (204 KB)

Zobacz pdf Aktualny formularz cenowy na 2020 rok (213 KB)

Zobacz pdf Aktualny formularz cenowy na 2021 rok (213 KB)

UWAGA!!! Zmiana termiu składania i otwarcia ofert

Nowy termin składania ofert - 13 grudnia 2019 r. godzina 1130

Nowy termin otwarcia ofert - 13 grudnia 2019 r. godzina 1200

  pdf Zobacz informację o zamianie terminów skladania i otwarcia ofert. (377 KB)

Zobacz: pdf Ogłoszenie o zamówieniu (181 KB)

Zobacz: pdf Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych NOWE (195 KB)

Zobacz: pdf UMOWA 2020 POCZTA (367 KB)

Zobacz: pdf Formularz cenowy na 2020 rok (388 KB)

Zobacz: pdf Formularz cenowy na 2021 rok (388 KB)

Pobierz: archive Formularze cenowe do wypełnienia (61 KB)

 

Zamówienie na usługi społeczne

Tryb postępowania: art. 138h i 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U . z 2019 r., poz. 1843)

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta

ul. Jana Głogowskiego 3/5

Ostrowiec Świętokrzyski

um@um.ostrowiec.pl

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.
w roku 2020 i 2021.

Termin składania ofert:

13 grudnia 2019 r. do godz. 11.30.

Otwarcie ofert: 13 grudnia 2019 r. o godz.12.00.

Urząd Miasta

Ul. Jana Głogowskiego 3/5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski