UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

  pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (128 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (483 KB)

  archive Załączniki do SIWZ (1.25 MB)

  folder Pobierz formularze do wypełnienia

Procedura:przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych

Ogłoszenie;BZP Nr 508448-N-2020 z dnia 2020-02-03

Termin składania ofert:18.02.2020r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert; 18.02.20202r. godzina.1000