UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (159 KB)

Zobacz pdf SIWZ (452 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (786 KB)

Zobacz archive formularze do wypełnienia (88 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony

Ogłoszenie :Biuletyn Zamówień Publicznych Nr572141-N-2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r.

Termin składania :17 sierpnia 2020 r. godz.0930

Termin otwarcia ofert:17 sierpnia 2020 r. godz. 1000