Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie do SIWZ z dnia 17.12.2020r. (227 KB)

Uwaga: pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - Aktualny Formularz ofertowy -porawiony (28 KB) -15.12.2020r.

Zobacz document Załącznik nr 1do SIWZ- Aktualny Formularz ofertowy - poprawiony - 15.12.2020r. -wersja edytowalna (28 KB)

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zobacz pdf Odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ z dnia 14.12.2020r. (350 KB)

Zobacz pdf Tabela informacyjna (190 KB)

Zobacz pdf Zestawienie kredytów (125 KB)

Zobacz pdf Aktualny Formularz ofertowy (305 KB)

Zobacz document Aktualny Formularz ofertowy w wersji edytowalnej (28 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu z dnia 14.12.2020r. (95 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (178 KB)

Zobacz pdf SIWZ (774 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.47 MB)

Pobierz archive Formularze do wypełnienia (106 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie z dnia 3 grudnia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 761733-N-2020

Termin składania ofert: 23 grudzień 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 23 grudzień 2020 r. godz. 1000