Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Roboty związane z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej” oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Osadowej 6 w ramach zadania budżetowego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie terenu przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej”

Zobacz pdf odpowiedzi na pytania Wykonawcy do SIWZ z dnia 7 stycznia 2021 r. (230 KB)

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (146 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (878 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (70.97 MB)

Pobierz  archive Formularze do wypełnienia (454 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie BZP Nr 775420-N-2020 w dniu 30 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert: 19 stycznia 2021 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 19 stycznia 2021 r. godz. 1000