UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Uwaga, postępowanie zostało unieważnione.

Zobacz pdf pismo zamawiającego dot. unieważnienia postępowania (170 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (98 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (811 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (10.82 MB)

Zobacz   archive Formularze do wypełnienia (148 KB)

Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ z dnia 26.03.2021 r. (264 KB)

Zobacz spreadsheet Edytowalna wersja kosztorysu ofertowego (36 KB)

Zobacz pdf Dokumentacja rysunkowa (171 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  z dnia 26.03.2021r. (41 KB)

Procedura; tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00019249/01 z dnia 2021-03-18

Termin składania ofert: 07 kwietnia 2021 r. godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 07 kwietnia 2021 r. godzina 1100