Burze z gradem

Data utworzenia 2021-08-01 00:30:02Ważne do 2021-08-02 03:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (191 KB)

pdf (191 KB)

pdf Zobacz (191 KB) pdf Informacja z otwarcia ofert (233 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (153 KB)

Zobacz pdf pismo zamawiającego dot. zmiany treści SWZ (267 KB)

Zobacz  pdf aktualny załącznik nr 1 - formularz ofertowy (344 KB)

Zobacz  pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (93 KB)

Aktualne terminy:

składania ofert: 14 maja 2021 roku, godzina 1000

otwarcia ofert: 14 maja 2021 roku, godzina 1100

 

UWAGA:
W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający informuje, że nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Informacja o zmianie treści SWZ oraz o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosowne ogłoszenie  zostało przesłane w dniu dzisiejszym do Dz.U.U.E.

Zobacz pdf odpowiedzi na zapytania do SWZ z dnia 28.04.2021r. (267 KB)

Zobacz pdf odpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 12.04.2021r. (177 KB)

Zobacz pdf odpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 08.04.2021 (218 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2021 OJS066 170781 pl (128 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (916 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (4.84 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (514 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Eropejskiej pod nr 2021/S 066-170781 w dniu 6 kwietnia 2021 r.

Termin składania ofert: 7 maja 2021 roku godzina 1000

Termin twarcia ofert: 7 maja 2021 roku godzina 1100