Burze z gradem

Data utworzenia 2021-06-24 08:30:02Ważne do 2021-06-24 23:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Unieważnienie postępowania (204 KB)

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (197 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (156 KB)

Zobacz: pdf Ogłoszenie o zamówieniu (110 KB)

Zobacz: pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (685 KB)

Zobacz: archive Załączniki do SWZ (2.88 MB)

Zobacz: archive Formularze do wypełnienia (152 KB)

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie: 2021/BZP 00070908/01 z dnia 1 czerwca 2021 roku

Termin składania ofert: 16 czerwca 2021 roku godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 16 czerwca 2021 roku godz. 1100