UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

pdf Zobacz ogłoszenie (143 KB)

document Zobacz SIWZ (354 KB)

archive Pobierz załączniki (1.61 MB)

Termin postępowania: 28.09.2017, godz. 10:00

Procedura: Przetarg nieograniczony powyżej kwot unijnych Dz.U.U.E  Nr 2017/S 157-325676  z dnia 18.08.2017.

Czyszczenie powierzchni zanieczyszczonych wraz zzagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych – ropopochodnych zlokalizowanych na działkach nr3/65, 3/66 (Obr. 28, ark. 1) przy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I – uporządkowanie terenu”.

pdf Zobacz ogłoszenie (108 KB)

archive Pobierz załączniki (681 KB)

pdf Zobacz siwz (707 KB)

termin postępowania: 29.08.2017, godz. 10:00

procedura: Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 573095 -N -2017 z dnia 17.08.2017

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o łącznej powierzchni 0,3419 ha, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. dr Adama Wardyńskiego 17, obejmujących powierzchniowo:

1) nieruchomości  zabudowane, oznaczone jako działki gruntu:
a)
nr 3/4 (Obr.36, ark.2), o pow. 0,1963 ha, objęta księgą wieczystą nr KI1O/00048652/3
b)
nr 96/1 (Obr.36, ark.2), o pow. 0,1398 ha, objęta księgą wieczystą nr KI1O/00004008/4,

2) działkę gruntu nr 3/20 (Obr.36, ark.2), o pow. 0,0058 ha, objętą księgą wieczystą nr KI1O/00048652/3.

document Zobacz ogłoszenie (144 KB)

termin postępowania: 20.10.2017, godz. 10:00

procedura: Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu o łącznej pow. 0,9389 ha, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Lawendowej (boczna od ul. Miodowej), oznaczonych numerami: 2/4 o pow. 0,8756 ha i  3/2 o pow. 0,0633 ha (Obr. 3, ark. 3) objętych księgą wieczystą nr KI1O/00046802/6.

pdf zobacz ogłoszenie (102 KB)

termin postępowania: 01.09.2017, godz. 10:00

procedura: Przetarg ustny nieograniczony

pdf zobacz ogłoszenie (118 KB)

termin postępowania: 28.08.2017, godz. 10:00

procedura: Przetargi ustne nieograniczone

Sprzedaż:

  1. niezabudowanych działek  gruntu o łącznej powierzchni 0,9235 ha, oznaczonych numerami: 35/5 (Obr. 34, ark. 5) o pow. 0,3288 ha i 36/6 (Obr. 34, ark. 5) o pow. 0,5947 ha, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Leona Chrzanowskiego , objętych księgą wieczystą  nr KI1O/00041407/2,
  2. niezabudowanych działek  gruntu o łącznej powierzchni 1,0310 ha, oznaczonych numerami: 38/2 (Obr. 34, ark. 5) o pow. 0,7627 ha i 72/2 (Obr. 33, ark. 5) o pow. 0,2683 ha, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Leona Chrzanowskiego, objętych księgą wieczystą nr KI1O/00041407/2.

pdf zobacz ogłoszenie (110 KB)

termin postępowania: 21.08.2017, godz. 10:00 i 10:15

procedura: Dwa trzecie przetargi ustne nieograniczone