Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść

Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 6 (obr. 1, ark. 5) o powierzchni 0,1999ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Las Rzeczki, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00007146/4.

pdf Zobacz  ogloszenie (2.55 MB)

Termin przetargu: 25 czerwca 2018 r. godzina 10:00.

Procedura: drugi przetar ustny nieograniczony.

 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej), zlokalizowanej na działce nr 3 (Obr. 39, ark. 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z odtworzeniem terenu”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej) II”.

pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (135 KB)

  document Zobacz SIWZ (290 KB)

  archive Pobierz Załączniki do SIWZ (34.79 MB)

Termin postępowania: 25.05.2018r. godz. 10:00

Procedura: przetarg nieograniczony  poniżej kwot unijnych, BZP Nr 555443-N-2018 z dnia 10.05.2018r.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego".

pdf zobacz ogłoszenie (140 KB)

document Zobacz SIWZ (293 KB)

archive Pobierz Załączniki (135 KB)

Termin postępowania: 09.03.2018r., godz. 10:00

Procedura: Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 523187-N-2018 z dnia 28 .02.2018

  pdf pobierz aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok (2.54 MB)