Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść

pdf zobacz ogłoszenie (139 KB)

document zobacz SIWZ (88 KB)

archive pobierz załączniki (11.40 MB)

Termin postępowania: 04.04.2018 r., godz. 10.00

Procedura: Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 5333139-N-218 z dnia 20.03.2018 r.

pdf 2018 03 22 Zobacz wyjaśnienia do SIWZ (599 KB)

pdf Zobacz ogłoszenie (134 KB)

document Zobacz SIWZ (89 KB)

archive Pobierz Załączniki (145.06 MB)

Termin postępowania: 28.03.2018r, godz. 10.00

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 530277-N-2018 z dnia 13.03.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego".

pdf zobacz ogłoszenie (140 KB)

document Zobacz SIWZ (293 KB)

archive Pobierz Załączniki (135 KB)

Termin postępowania: 09.03.2018r., godz. 10:00

Procedura: Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 523187-N-2018 z dnia 28 .02.2018

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/45 (Obr. 28, ark. 1) o powierzchni 2,1640 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski do dnia 5.12.2089r., położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej. Działka objęta jest księgą wieczystą Nr KI1O/00066394/8.

  document Zobacz ogłoszenie (587 KB)

Termin postępowania: 09.04.2018r., godz. 10.00 

Procedura: Drugi przetarg ustny nieograniczony

UWAGA! zmiana terminu przetargów oraz terminu wpłaty wadium

Termin postępowania: 05.04.2018r., godz. 10:00

  document Zobacz aktualne ogłoszenie (210 KB)

document zobacz ogłoszenie (210 KB)

Termin postępowania: 26.03.2018r., godz. 10.00

Procedura: Przetargi ustne nieograniczone

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu wniesienia wadium.

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22 03 2018 (53 KB)

pdf Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 22 03 2018 (2.02 MB)

pdf SP14 Ostrowiec boisko PRZEDMIAR 10 02 2018 (133 KB)

pdf PSP 14 IE przedmiar 10 02 2018 (123 KB)

pdf Oświadczenie projektanta (224 KB)

2018-03-07 pdf Odpowiedzi na pytania do SIWZ (4.58 MB)

2018-03-07 pdf Załącznik do odpowiedzi na pytania do SIWZ (383 KB)

2018-02-21 pdf Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ-20.02.2018 (6.49 MB)

2018-02-21 document Załącznik nr1 - Aktualny formularz ofertowy (66 KB)

2018-02-21 archive Uzupełnione i aktualne materiały - 20.02.2018 PSP4 (2.69 MB)

2018-02-21 archive Uzupełnione i aktualne materiały - 20.02.2018 PSP14 (11.78 MB)

 

2018-02-16: pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (51 KB)

2018-02-16: UWAGA! pdf Wyjaśnienia do SIWZ i zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium (1.26 MB)
Aktualny termin postępowania: 27-03-2018r. godzina 10:00

pdf zobacz ogłoszenie (158 KB)

pdf zobacz siwz (263 KB)

archive pobierz załączniki (14.37 MB)

Termin postępowania: 29.03.2018r., godz. 10.00

Procedura: Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 514475-N-2018 z dnia 06.02.2018