Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Zmiana SWZ (199 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (106 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (760 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (21.39 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (175 KB)

procedura;tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00282682/01 z dnia 2021-11-24

Termin składania ofert: 9 grudnia 2021 roku godz. 0900

Termin otwarcia ofert: 9 grudnia 2021 roku godz. 0930

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (192 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (214 KB)

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (110 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (718 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (3.68 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (210 KB)

 

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Termin składania ofert: 24 listopada 2021 roku godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 24 listopada 2021 roku godz. 1100

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim
przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego, objętej księgą wieczystą numer KI1O/00032714/1
, oznaczonej jako działka numer 4/84 (Obr. 44, ark. 1) o powierzchni 0,3298 ha, której użytkownikiem wieczystym do dnia 05.12.2089 r. jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a jej właścicielem jest Skarb Państwa.

 

Zobacz  pdf Ogłoszenie o przetargu (312 KB)

Tryb przetargu: przetarg ustny ograniczony

Termin przetargu: 6 grudnia 2021 roku, godzina 1000

 

Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania Wykonaców oraz zmiana SWZ z dnia 26.11.2021r. (336 KB)

Zobacz pdf Zmiana treści SWZ i terminów 2 (162 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24 11 2021 (67 KB)

Aktualny Termin składania ofert: 17 grudnia 2021 roku, godz.1100

Aktualny Termin otwarcia ofert: 17 grudnia 2021 roku, godz.1200

 

Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ (649 KB)

Zobacz document Załącznik nr 1 formularz ofertowy zaktualizowany (41 KB)

Zobacz document Załącznik nr 4a PFU (639 KB)

Zobacz pdf Warunki przyłączenia do sieci energetycznej (1.08 MB)

 

Zobacz pdf Zmiana treści SWZ i terminów (196 KB)

Zobacz pdf Załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia (399 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (65 KB)

Aktualny Termin składania ofert: 6 grudnia 2021 roku, godz.1100

Aktualny Termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2021 roku, godz.1200

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (124 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (961 KB)

Zobacz   archive Załączniki do SWZ (4.10 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (209 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2021/S 211-550912 z dnia 29 października 2021 r.

Procedura:przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 1 grudnia 2021 roku, godz.1000

Termin otwarcia ofert: 1 grudnia 2021 roku, godz.1100


Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (303 KB)

Tryb przetargu: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 16 listopada 2021 roku, godzina 1000

Zopbacz pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.05 MB)

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (156 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (203 KB)

Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania 1 (337 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (138 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (746 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (4.76 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (209 KB)

Procedura:tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00207639/01 z dnia 2021-10-05

Termin składania ofert: 21 października 2021 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 21 października 2021 r. godz.1100

PRZETARG ZOSTAŁ ODWOŁANY

Zobacz pdf Odwołanie przetargu (141 KB)

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (303 KB)

Tryb przetargu: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 9 listopada 2021 roku, godzina 1000

Zobacz: pdf ogłoszenie o przetargu (300 KB)

Tryb przetargu: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 8 listopada 2021 roku godzina 1000