UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść

  pdf Zobacz ogłoszenie (90 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (553 KB)

  archive Pobierz załaczniki (112 KB)

Termin postępowania: 27.12.2017r., godz. 10.00

Procedura: Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 632979-N-2017z dnia 15 .12.2017

pdf zobacz ogłoszenie (458 KB)

Termin postępowania: 26.01.2018r. godz. 10:00 oraz godz. 10:15

Procedura: Dwa drugie przetargi ustne nieograniczone

pdf zobacz ogłoszenie (260 KB)

Termin postępowania: 24.01.2018r. godz. 10:00

Procedura: Przetargi ustne nieograniczone

  pdf Zobacz ogłoszenie (92 KB)

  document Zobacz SIWZ (239 KB)

  archive Pobierz załączniki (117 KB)

Termin postępowania: 19.12.2017r. godz. 10:00

Procedura: Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 630384-N-2017 z dnia 11 .12.2017

pdf pobierz plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok (648 KB)