Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (142 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (38 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (295 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (196.60 MB)

Pobierz archive Formularze do wypełnienia (105 KB)

Termin składania ofert: 28.09.2018 r. godz. 09:30

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 618996-N-2018 z dnia 20.09.2018 r.

 Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż trzech niezabudowanych działek gruntu ozn. nr 47/25 o pow. 0,1439 ha, 47/26 o pow. 0,1829 ha i 47/27 o pow. 0,1784 ha, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Jana Milewskiego (obr. 16, ark. 6), stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.61 MB)

Termin przetargów: 23.10.2018r.  od godziny 10:00

Procedura: Przetargi ustne nieograniczone

Przedmiotem sprzedaży są położone przy ulicy Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim:

działka nr 6/4 o powierzchni 0,1979ha, oraz sprzedawane łącznie działki nr 10/5 i nr 6/9 o łącznej powierzchni 0,3607 ha.

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.77 MB)

 

Termin przetargów; przetargi odbędą się 08.10.2018r i rozpoczną o godzinie 12.00.

Procedura; przetargi ustne nieograniczone

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (2.47 MB)

Termin przetargu: 08.10.2018 r. godz. 10.00

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (113 KB)

Zobacz pdf Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (257 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (347 KB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (85 KB) (załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej)

Termin składania ofert: 07.09.2018 r. godz. 09:30

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 610378-N-2018 z dnia 29.08.2018 r.

Uwaga zmiana terminu wniesienia wadium, składania i otwarcia ofert ze względu na modyfikację SIWZ

  pdf Zobacz wyjaśnienia i modyfikację SIWZ (1.20 MB)

  pdf Zobacz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (58 KB)

pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (160 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (333 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (196.50 MB)

Termin  składania ofert: 06.09.2018r. godzina 1130

Termin otwarcia ofert: 06.09.2018r. godzina 1200

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie BZP Nr 607636-N-2018 z dnia 23.08.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 500207510-N-2018 z dnia 30.08.2018 r.

Uwaga wyjaśnienia do SIWZ

pdf Zobacz odpowiedzi na pytania do SIWZ (841 KB)

pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (160 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (353 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (117.60 MB)

 

Termin składania ofert: 04.09.2018r, godzina 9:30.

Termin otwarcia ofert: 04.09.2018r. godzina 10:00.

Procedura:przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych.

Ogłoszenie:  BZP  Nr 605834-N-2018 z dnia 20.08.2018r.