Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (147 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (365 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.49 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (146 KB)

Uwaga załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa dla poszczególnych części zamówienia - do pobrania poniżej

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7a.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7b.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7c.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7d.zip

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biutetynie Zamówień Publicznych z dnia 19 lipca 2019 roku pod nr 576282-N-2019

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2019 roku godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2019 roku godz. 1000

Przebudowa i rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo-kulturowy – świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wod. – kan. i energii elektrycznej na działkach nr ew. 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36, ark.2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 zgodnie z projektem w ramach zadania pn: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (141 KB)

Zobacz pdf SIWZ (425 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (58.46 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (470 KB)

dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem:

http://download.um.ostrowiec.pl/zalacznik_nr_8_dokumentacja_projektowa.zip

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16 lipca 2019 roku pod nr 573865-N-2019

Termin składania ofert: 31 lipca 2019 roku

Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2019 roku

  pdf Zobacz Ogłoszenie o przetargach (2.04 MB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów:5 sierpnia 2019r. godz. 1000, 1030 i 1100

 

Budowa strefy rekreacji i wypoczynku realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa strefy rekreacji i wypoczynku”

pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.07.2019 r. (2.65 MB)

pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.07.2019 r. (597 KB)

pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (146 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (370 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (59.00 MB)

  archive Zobacz formularze do wypełnienia (462 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie:BZP Nr 565246-N-2019 z dnia 26 czerwca 2019r.

Termin składania ofert: 11 lipca 2019r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 11 lipca 2019r. godzina 1000

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej), zlokalizowanej na działce nr 3 (Obr. 39, ark. 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z odtworzeniem terenu, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej) II”.

  pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówienie (144 KB)

  pdf Zobacz  SIWZ (360 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (25.52 MB)

Z archive obacz Formularze do wypełnienia (25.40 MB)

Procedura :przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP Nr 564207-N-2019 z dnia 24 czerwca 2019r.

Termin składania ofert: 9 lipca 2019r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2019r. godzina 1000

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ostrowcu Świętokrzyskim przy PSP nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego „Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” realizowanego z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019

Zobacz pdf wyjaśnienia do SIWZ (1.07 MB)

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (129 KB)

Zobacz pdf SIWZ (362 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (47.18 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (143 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 562769-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert: 3 lipca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 lipca 2019 r. godz. 1000

 

Sprzedaż trzech niezabudowanych działek gruntu oznaczonych nr 2/14, 2/18 i 2/22, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jarzębinowej (obr. 9, ark. 2), stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (2.08 MB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 22 lipca 2019 r. godzina 1000, 1030 i 1100

Sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 54/1 (obr. 6, ark. 1) o pow. 0,1151 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kolonia Robotnicza 51, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00065001/0.

 

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (2.67 MB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu:19 lipca 2019 r. godzina 1000