UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (199 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 6 września 2021 roku, godzina 1000 i 1030

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej jako działka gruntu nr 43/1 (obr. 35, ark. 1) o powierzchni 0,2043 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. dr Adama Wardyńskiego 26, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00021051/5.

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (219 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przeatrgu: 21 września 2021 roku godz.1000

 

 

Zobacz pdf Unieważnienie postępowania (126 KB)

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (150 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (120 KB)

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (1.07 MB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (732 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (1.85 MB)

  archive Formularze do wypełnienia (1.57 MB)

Procedura:tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00117754/01 z dnia 16.07.2021r.

Termin składania ofert: 26.07.2021r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 26.07.2021r. godz.1100

 

 

zobacz pdf Zmiana treści SWZ (122 KB)

zobacz pdf Załącznik nr 4a PFU (30.82 MB)

zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (124 KB)

zobacz pdf SWZ (926 KB)

zobacz archive załączniki do SWZ (2.06 MB)

zobacz archive formularze do wypełnienia (173 KB)

 

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2021/S 134-355699 z dnia 14 lipca 2021 roku

procedura: przetarg nieograniczony

termin składania ofert: 23 sierpnia 2021 roku, godzina 1000

termin otwarcia ofert: 23 sierpnia 2021 roku, godzina 1100

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (177 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 16.08.2021 r. godzina 1000 i 1030.

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (131 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (181 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (112 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (688 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (3.62 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (209 KB)

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00101193/01 z dnia 01.07.2021 r.

Termin składania ofert: 16.07.2021 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 16.07.2021 r. godz.1100

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (263 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 3 sierpnia 2021 r. godz. 1000 i 1030

Zobacz pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (206 KB)

Zobacz pdf Informację z otwarcia ofert (173 KB)

Zobacz document Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (15 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (1.73 MB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (807 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (11.87 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (12.09 MB)

Procedura:tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00095493/01 z dnia 25.06.2021 r.

Termin składania ofert: 12.07.2021 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 12.07.2021 r. godz.1100