Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (117 KB)

Zobacz pdf SIWZ (311 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.79 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (136 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10 czerwca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2019 r. godz. 1000

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24 maja 2019 r. pod nr 551969-N-2019

 

Budowa strefy rekreacji i wypoczynku realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym
i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa strefy rekreacji i wypoczynku

  pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (146 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (369 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (58.98 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (462 KB)

Procedura przetarg nieograniczony

Ogłoszenie BZP z dnia 22.05.2019r. Nr 550681-N-2019

Termin składania ofert:06.06.2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 06.06.2019 r. godzina 1000

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 0,9235 ha, oznaczonych numerami: 35/5 (Obr. 34, ark 5) o pow. 0,3288 ha i 36/6 (Obr. 34, ark. 5) o pow. 0,5947 ha, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Leona Chrzanowskiego, objętych księgą wieczystą nr KI1O/00041407/2.

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (2.65 MB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 17 czerwca 2019 r. godzina 1000

Postępowanie obejmuje dwa przetargi:

  1. pierwszy przetarg dotyczy łącznej sprzedaży działek nr 35/11 (obr. 16, ark. 6) i nr 4/8 (obr. 21, ark. 1)
  2. drugi przetarg dotyczy łącznej sprzedaży działek nr 4/9 wraz z działką nr 7/7 obie (obr. 21, ark. 1)

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (2.18 MB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 3 czerwca 2019 r. godz. 1000 i 1030

Pobierz pdf Plan zamówień 2019 (2.75 MB)