Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,1529 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja Solidarności, objętej księgą wieczystą KI1O/00032669/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu: Nr 7/93 (Obr.44, ark.1) o pow. 0,1004 ha i Nr 16/42 o pow. 0,0525 ha (Obr.44, ark.1)

  pdf Zobacz ogłoszenie (2.99 MB)

Termin przetargu: 18.12.2018r. godzina 10:00

Sprzedaż prawa własności działki gruntu stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 151 (obr. 35, ark. 3) o powierzchni 0,0241 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Cegielnianej, objętej księgą wieczystą KI1O/00061840/5.

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (2.54 MB)

Termin przetargu:07.12.2018r. godzina 10:00

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych - na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Zamawiającego w latach: 2019, 2020 i 2021.

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (70 KB)

Zobacz pdf SIWZ (335 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (1.85 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (101 KB) (załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej)

Pobierz spreadsheet załącznik nr 4 - zapotrzebowanie na energię (282 KB)

Termin składania ofert: 23.11.2018 r. godz. 0930

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot unijnych

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 200-453831 w dniu 17.10.2018 r.

Uwaga dnia 08.11.2018 r. zakualizowano załączniki nr 2 i 3 do SIWZ

Zobacz   pdf odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ (2.64 MB)

Zobacz pdf zaktualizowany załacznik nr 2 do SIWZ (97 KB)

Zobacz pdf zaktualizowany załacznik nr 3 do SIWZ (97 KB)

 

 

 

  pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (71 KB)

  pdf Zobacz specyfikację istotnych warunków zamówienia (372 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (1.90 MB)

  archive Pobierz formularze do wypełnienia (112 KB)

Termin składania ofert: 6 listopada 2018 r. godz. 09:30

Procedura: przetarg nieograniczony powyżej kwot unijnych

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 187-422897 w dniu 28.09.2018 r.

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (142 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (38 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (295 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (196.60 MB)

Pobierz archive Formularze do wypełnienia (105 KB)

Termin składania ofert: 28.09.2018 r. godz. 09:30

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 618996-N-2018 z dnia 20.09.2018 r.

 Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż trzech niezabudowanych działek gruntu ozn. nr 47/25 o pow. 0,1439 ha, 47/26 o pow. 0,1829 ha i 47/27 o pow. 0,1784 ha, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Jana Milewskiego (obr. 16, ark. 6), stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.61 MB)

Termin przetargów: 23.10.2018r.  od godziny 10:00

Procedura: Przetargi ustne nieograniczone