Intensywne opady deszczu

Data utworzenia 2021-09-18 07:00:01Ważne do 2021-09-19 00:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczuPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (125 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (970 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (6.48 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (557 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 17 września 2021 r. nr 2021/S 181-468572

Termin składania ofert: 19 października 2021 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 19 października 2021 r. godz. 1100

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (222 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 18 października 2021 r. godzina 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (124 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (840 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (1.67 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (119 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie Nr 2021/S 174-453341 Dziennik Urzędowy Unii Eurpejskiej z dnia 8 września 2021 roku

Termin składania ofert: 12 października 2021 roku godzina 1000

Termin  otwarcia ofert: 12 października 2021 roku godzina 1100

Zobacz: pdf Ogłoszenie o przetargach (291 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 11 października 2021 roku, godzina 1000, 1030 i 1100

Zobacz pdf Informacja o unieważnieniu postępowania (207 KB)

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (187 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (198 KB)

Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania do SWZ (126 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (1.66 MB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (837 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (3.43 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (275 KB)

Procedura:tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00155266/01 z dnia 20.08.2021r.

Termin składania ofert: 9 września 2021 r. godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 9 września 2021r. godzina 1100

Zobacz pdf Informacja o wyborze oferty (278 KB)

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (162 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (156 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (1.52 MB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (769 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (1.89 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (112 KB)

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w Biulatynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP/00152904/01 z dnia 18 sierpnia 2021r.

Termin składania ofert: 27 sierpnia 2021 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 27 sierpnia 2021 r. godz. 1100

Sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 17/1 i 17/2, 17/3 oraz 17/4 stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic Kolonia Robotnicza - Kasztanowa (obr.2, ark.5).

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (185 KB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 27.09.2021 r. godz;1000, 1030 i 1100

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,9389 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Lawendowej (boczna od ul. Miodowej), oznaczonej numerami działek: 2/4 o pow. 0,8756 ha i 3/2 o pow. 0,0633 ha (Obr. 3, ark. 3), objętej księgą wieczystą nr KI1O/00046802/6.

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (229 KB)

Procedura :przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 13 września 2021 r. godzina 1000