Oblodzenie

Data utworzenia 2020-11-29 11:00:03Ważne do 2020-11-30 10:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (162 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (687 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (1.73 MB)

Pobierz  archive Formularze do wypełnienia (133 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25 listopada 2020 roku, pod nr 615286-N-2020

Termin składania ofert: 3 grudnia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2020 r. godz. 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (167 KB)

Zobacz pdf SIWZ (701 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (2.27 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (201 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 listopada 2020 roku, pod nr 613930

Termin składania ofert: 1 grudnia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 1 grudnia 2020 r. godz. 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (215 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 21 grudnia 2020 r. godz. 1000, 1030 i 1100

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (213 KB)

Procedura: drugie przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 17 grudnia 2020 r. godz. 1000 i 1030

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (214 KB)

Procedura;przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 14 grudnia 2020 r. godzina 1000, 1030 i 1100

Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – w obrębie ul. Samsonowicza – budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” drogi publicznej o łącznej długości około 1,935 km.

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.11.2020 r. (179 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 13.11.2020 r. (247 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.11.2020 r. (250 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (441 KB)

Zobacz pdf SIWZ (688 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (19.15 MB)

Zobacz pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (13.86 MB)

Zobacz image Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - mapa poglądowa (1.68 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (187 KB)

Procedura:przeetarg nieograniczony

Ogłoszenie :Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 605033-N-2020 z dnia  3 listopada 2020 r.

Termin składania ofert:18 listopada 2020 r. godzina 930

Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2020 r. godzina 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (231 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczne

Termin przetargów 24 listopada 2020 r. godz. 1000, 1030 i 1100

Łączna sprzedaż:

1) działek, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, o numerach ewidencyjnych:

a) 3/46 (Obr. 43, ark. 4), o powierzchni 0,1040 ha, położonej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00045128/0,

b) 3/53 (Obr. 43, ark. 4), o powierzchni 0,2913 ha, położonej przy ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00045783/9,

2) zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 3/58 (Obr. 43, ark. 4), o powierzchni 0,1352 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00049787/5, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,

3) działki o numerze ewidencyjnym 3/23 (Obr. 43, ark. 4), o powierzchni 0,3679 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr I1O/00062497/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Zobacz   pdf ogłoszenie o przetargu (274 KB)

Zobacz pdf mapka (187 KB)

Procedura:przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 23 listopada 2020 r. godzina 1000