Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (215 KB)

 

Procedura: trzecie przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 21 luty 2020 r. godzina 1000, 1030 i 1100.

Zobacz pdf plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok (229 KB)

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (148 KB)

Zobacz pdf Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (541 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (942 KB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (87 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówien Publicznych Nr 502688-N-2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

Termin składania ofert: 22 stycznia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 22 stycznia 2020 r. godz. 1000

Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” bazy operatora transportu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej przy ulicy Jana Samsonowicza, budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną (oświetleniem, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym) i parkingu „Park&Ride”, wiaty „Bike&Ride” przy bazie operatora transportu publicznego oraz budowę wiaty „Bike&Ride” przy ul. Świętokrzyskiej, modernizację części oświetlenia w ciągu ulic: Sikorskiego, Rudzkiej, Ostrowieckiej, Kolonii Robotniczej, Iłżeckiej, Siennieńskiej, Alei Jana Pawła II, Sandomierskiej

 

Uwaga, w dniu 13 stycznia 2020 r. dokonano modyfikacji SIWZ.

Zobacz pdf pismo zamawiającego w sprawie modyfikacji SIWZ (159 KB)

Zobacz archive załączniki do PFU (68.69 MB)

Zobacz archive załącznik nr 13 do SIWZ - decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (189 KB)

 

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (172 KB)

Zobacz pdf Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (664 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (26.28 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (176 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówien Publicznych Nr 502051-N-2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

Termin składania ofert: 28 stycznia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 28 stycznia 2020 r. godz. 1000

Łączna sprzedaż przysługujących Gminie  Ostrowiec Świętokrzyski:

1) prawa własności działki gruntu nr 3/62 (obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,1218 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00049787/5;

2) prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/65 (obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,4898 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00062499/6; działka stanowi własność Skarbu Państwa, a jej użytkownikiem wieczystym do dnia 5.12.2089 r. jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski;

3) prawa własności działki gruntu nr 7/2 (obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,2523 ha,    położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00045783/9

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (155 KB)

Procedura:przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 10 lutego 2020 r. godzina 10:00

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (123 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (536 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.11 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (94 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówien Publicznych z dnia 10 grudnia 2019 r. Nr 634407-N-2019

Termin składania ofert: 18 grudnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2019 r. godz. 1000

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (2.22 MB)

 

Procedura:przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 14 stycznia 2020 r. godzina 10:00

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.22 MB)

 

Procedura: trzecie przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów:13 stycznia 2020 r. godzina 1000, 1030 i 1100.