Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

  document Zobacz ogłoszenie o przetargach (36 KB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów:16 marca 2020 r. godzina 1000 i 1030.

  pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (128 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (483 KB)

  archive Załączniki do SIWZ (1.25 MB)

  folder Pobierz formularze do wypełnienia

Procedura:przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych

Ogłoszenie;BZP Nr 508448-N-2020 z dnia 2020-02-03

Termin składania ofert:18.02.2020r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert; 18.02.20202r. godzina.1000

pdf Plan postępowań na 2020 rok (229 KB)

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (125 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 2 marca 2020 r. godzina 1000 i 1030

 

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (215 KB)

 

Procedura: trzecie przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 21 luty 2020 r. godzina 1000, 1030 i 1100.

Zobacz pdf plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok (229 KB)

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (148 KB)

Zobacz pdf Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (541 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (942 KB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (87 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówien Publicznych Nr 502688-N-2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

Termin składania ofert: 22 stycznia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 22 stycznia 2020 r. godz. 1000

Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” bazy operatora transportu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej przy ulicy Jana Samsonowicza, budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną (oświetleniem, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym) i parkingu „Park&Ride”, wiaty „Bike&Ride” przy bazie operatora transportu publicznego oraz budowę wiaty „Bike&Ride” przy ul. Świętokrzyskiej, modernizację części oświetlenia w ciągu ulic: Sikorskiego, Rudzkiej, Ostrowieckiej, Kolonii Robotniczej, Iłżeckiej, Siennieńskiej, Alei Jana Pawła II, Sandomierskiej

 

Uwaga, w dniu 23 stycznia 2020 r. dokonano modyfikacji SIWZ.

      Zobacz pdf Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ (326 KB)

      Zobacz pdf Pismo MWiK kanalizacja sanitarna (649 KB) - załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania

      Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (63 KB)

      Uwaga, zmianie ulegają terminy

     Termin składania ofert: 30 stycznia 2020 r. godz. 0930

     Termin otwarcia ofert: 30 stycznia 2020 r. godz. 1000

 

 

Uwaga, w dniu 13 stycznia 2020 r. dokonano modyfikacji SIWZ.

Zobacz pdf pismo zamawiającego w sprawie modyfikacji SIWZ (159 KB)

Zobacz archive załączniki do PFU (68.69 MB)

Zobacz archive załącznik nr 13 do SIWZ - decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (189 KB)

 

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (172 KB)

Zobacz pdf Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (664 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (26.28 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (176 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówien Publicznych Nr 502051-N-2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

Termin składania ofert: 28 stycznia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 28 stycznia 2020 r. godz. 1000