Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz: pdf Ogłoszenie o zamówieniu (153 KB)

Zobacz:   pdf SIWZ (331 KB)

Zobacz: archive Załączniki do SIWZ (27.72 MB)

Zobacz: archive Formularze do wypełnienia (546 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: w BZP Nr 526439-N-2019 w dniu 19 marca 2019 r.

Termin składania ofert: 03 kwietnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 03 kwietnia 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (146 KB)

Zobacz pdf SIWZ (277 KB)

Zobacz archive Załaczniki do SIWZ (3.14 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (743 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: nr 523245-N-2019 BZP z dnia 8 marca 2019 r

Temin składania ofert: 27 marca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 27 marca 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o trzecim przetargu (2.88 MB)

Procedura: trzeci przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 12 kwietnia 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (2.23 MB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 15 kwietnia 2019 r. godz. 1000 i 1030

Sprzedaż  dwóch niezabudowanych działek gruntu oznaczonych nr 47/25 i nr 47/26, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Jana Milewskiego (obr. 16, ark. 6), stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.20 MB)

Termin przetargów: 8 kwietnia 2019 r. godzina 10:00 i 10:30

Sprzedaz nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 93/6 (obr. 11, ark. 1) o pow. 0,7585ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą KW KI1O/00032959/0.

  pdf Zobacz ogloszenie o przetargu (2.19 MB)

Termin przetargu;07 maja 2019 r., godzina 10:00

  pdf Zobacz Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 13.03.2019r. (4.69 MB)

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 06.03.2019r. (578 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (75 KB)

Zobacz   pdf SIWZ (327 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.90 MB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (480 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 038-084894 w dniu 22.02.2019 r.

Termin składania ofert: 26 marca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 26 marca 2019 r. godz. 1000

  pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (144 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (336 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (771 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (126 KB)

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 509646-N-2019 z dnia 01.02.2019r.

Termin składania ofert: 19.02.2019r., godzina 09:30.

Termin otwarcia ofert: 19.02.2019r. godzina 10:00.