Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

UWAGA !!! INTENSYWNE OPADY DESZCZU

 Treść

Dostawa i montaż częściowego wyposażenia obiektu Browaru (pracowni plastycznej, modelarskiej, rzeźbiarskiej oraz sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych) w ramach projektu pn: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”.

  pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (119 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (270 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (1.25 MB)

  archive Pobierz załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (871 KB)

Termin składania ofert: 20.07.2018 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 20.07.2018 r. godz. 1000

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie BZP Nr 585966-N-2018

Montaż platformy przyschodowej wewnętrznej 1 sztuki będącej  w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”

  pdf Zobacz ogłoszenie (148 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (325 KB)

  archive zobacz załączniki do SIWZ (6.60 MB)

  archive pobierz załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (300 KB)

 

Termin składania ofert: 16.07.2018 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 16.07.2018 r. godz. 1000

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 585205-N-2018

  pdf Zobacz ogłoszenie (2.31 MB)

  document Zobacz szkic sytuacyjny (315 KB)

Termin przetargów: 27 sierpnia 2018 r. godzina 1000

Procedura: trzecie przetargi ustne nieograniczone

UWAGA   pdf zobacz wyjaśnienia i modyfikację SIWZ (1.11 MB)

  pdf Zobacz ogłoszenie (66 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (408 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (4.18 MB)

  archive Pobierz załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (115 KB)

Termin składania ofert: 31.07.2018 r. godz. 09.30

Termin otwarcia ofert: 31.07.2018 r. godz. 10.00

Procedura: przetarg nieograniczony powyżej kwot unijnych

Ogłoszenie: Dz.U. U.E. 2018/S Nr 119 z dnia 23.06.2018 r. nr ogłoszenia 270289

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 41 (obr. 20, ark. 3) o pow. 0,1227ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Władysława Sikorskiego 62, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00045176/1.

  pdf Zobacz ogłoszenie (2.43 MB)

Termin przetargu: 27 lipca 2018 r. godz. 12.00

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

  pdf Zobacz ogłoszenie (2.90 MB)

Termin przetargów: 27 lipca 2018 r. godzina 10:00

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

  pdf Zobacz ogłoszenie (2.88 MB)

Termin przetargów: 26 lipca 2018 r. godzina 10:00

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

  pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (146 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (274 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (4.17 MB)

  archive Pobierz formularze do wypełnienia (88 KB)

Termin składania ofert: 26.06.2018 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 26.06.2018 r. godz. 1000

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych BZP Nr 570751-N-2018 z dnia 11.06.2018 r.