UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść

pdf zobacz ogłoszenie (119 KB)

pdf zobacz SIWZ (298 KB)

archive pobierz załączniki (83.21 MB)

Termin postępowania: 06.11.2017 godz. 12:00

Procedura: Przetarg nieograniczony

pdf Zobacz ogłoszenie (197 KB)

Termin postępowania: 6.11.2017r. godz. 10.00

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

2017-10-10: pdf zobacz wyjaśnienia do SIWZ (889 KB) oraz archive pobierz załączniki do wyjaśnień do SIWZ (1.49 MB)

Budowa targowiska w Ostrowcu Świętokrzyskim pn. „Mój Rynek” wraz z budową wiaty handlowej na potrzeby promocji i sprzedaży lokalnych produktów dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”.

pdf Zobacz ogłoszenie (102 KB)

pdf Zobacz SIWZ (797 KB)

archive Pobierz załączniki (132.79 MB)

Termin postępowania: 16.10.2017 godz. 10.00

Procedura: Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 593958-N-2017 z dnia 27.09.2017

pdf Zobacz ogłoszenie (386 KB)

termin postępowania: 23.10.2017, godz. 10:00

procedura: Trzecie przetargi ustne nieograniczone

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/45 (Obr. 28, ark. 1) o powierzchni 2,1640 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski do dnia 5.12.2089r., położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej. Działka objęta jest księgą wieczystą nr KI1O/00049777/2.

pdf Zobacz ogłoszenie (268 KB)

termin postępowania: 11.10.2017, godz. 10:00

procedura: Przetarg ustny nieograniczony

pdf Zobacz ogłoszenie (268 KB)

termin postępowania: 09.10.2017, godz. 10:00, 10:15, 10:30.

procedura: Trzy przetargi ustne nieograniczone

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o łącznej powierzchni 0,3419 ha, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. dr Adama Wardyńskiego 17, obejmujących powierzchniowo:

1) nieruchomości  zabudowane, oznaczone jako działki gruntu:
a)
nr 3/4 (Obr.36, ark.2), o pow. 0,1963 ha, objęta księgą wieczystą nr KI1O/00048652/3
b)
nr 96/1 (Obr.36, ark.2), o pow. 0,1398 ha, objęta księgą wieczystą nr KI1O/00004008/4,

2) działkę gruntu nr 3/20 (Obr.36, ark.2), o pow. 0,0058 ha, objętą księgą wieczystą nr KI1O/00048652/3.

document Zobacz ogłoszenie (144 KB)

termin postępowania: 20.10.2017, godz. 10:00

procedura: Przetarg ustny nieograniczony

pdf pobierz plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok (648 KB)