Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA -   Zakończenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (133 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (626 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (8.35 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (138 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych pod Nr 527777-N-2020 w dniu 30 marca 2020 r.

Termin składania ofert: 15 kwietnia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2020 r. godz. 1000

  document Zobacz ogłoszenie o przetargach (37 KB)

 

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 20 kwietnia 2020 r. godzina 1000 i 1030.

Uwaga! Komunikat dla Wykonawców dot. sesji on-line z otwarcia ofert w postępowaniu

Zobacz pdf Komunikat dla Wykonawców (82 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (139 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (590 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (16.20 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (165 KB)

Procedura: przeatarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 522405-N-2020 z dnia 11 marca 2020 r.

Termin składania ofert: 26 marca 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 26 marca 2020 r. godz. 1000

Wykonanie ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody”

Uwaga! Komunikat dla Wykonawców dot. sesji on-line z otwarcia ofert w postępowaniu

Zobacz pdf Komunikat dla Wykonawców (82 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (136 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (616 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (89.68 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (548 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie w BZP Nr 519111 z dnia 4 marca 2020 r.

Termin składania ofert: 20 marca 2020 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 20 marca 2020 r. godzina 1000

 

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.03.2020 r. (187 KB)

Uwaga! W dniu 26 lutego 2020 r. dokonano modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmieniony został załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.
Pismo zamawiającego dot. modyfikacji oraz aktualny wzór umowy w załączeniu.

Zobacz pdf modyfikacja SIWZ z dnia 26 lutego 2020 r. (173 KB)

Zobacz   pdf aktualny załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy (301 KB)

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (150 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (486 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (5.63 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (10.50 MB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Ogłoszenie BZP nr 515300-N-2020 z dnia 21 lutego 2020 r.

Termin składania ofert: 9 marca 2020 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 9 marca 2020 r. godz. 1000

 

Uwaga, przetargi zostały odwołane!

Zobacz pdf Informacja o odwołaniu przetargów (120 KB)

  document Zobacz ogłoszenie o przetargach (36 KB)

 

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 7 kwietnia 2020 r. godzina 1000 i 1030

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (129 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (549 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (803 KB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (88 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 514808-N-2020 z dnia 20 lutego 2020 r.

Termin składania ofert: 28 lutego 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 28 lutego 2020 r. godz. 1000

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zbożowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr: 4/12 i 7/9 (obr. 21, ark. 1) o łącznej pow. 0,1070 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą KW KI1O/00067372/5.

Uwaga, Przetarg został odwołany!

Zobacz pdf Informacja o odwołaniu przetargu (105 KB)

 

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (126 KB)

 

Procedura;przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 30 marca 2020 r. godzina 1000