Wezbranie stany ostrzegawcze (Wisła)

Data utworzenia 2021-02-26 12:53:00Ważne do 2021-02-28 18:00:00

Od 26/27.02 do 28.02 na Wiśle spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, w Zawichoście powyżej stanu ostrzegawczego.Przejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Nowe Piaski (Obr. 5, ark. 2).

1. działki nr 135/3 o powierzchni 0,1467 ha, objętej księgą wieczystą KI1O/00069191/6;

2. działek nr 135/4 i 223/3, stanowiących jedną nieruchomość o powierzchni 0,1737 ha, objętej księgą wieczystą KI1O/00069192/3.

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (317 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 30 marca 2021 r. godzina 1000 i 1030

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (213 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 23 marca 2021 r. godzina 1000 i 1030

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (280 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 22 marca 2021 r. godzina 1000 i 1030.

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (211 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 16 marca 2021 r. godzina 1000 i 1030.

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu nr 2/27 (obr. 9, ark. 2) o pow. 0,1106 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jarzębinowej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00067852/4.

Zobacz o pdf głoszenie o przetargu (211 KB)

Procedura:przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 15 marca 2021 r. godzina 1000

 

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (212 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów; 9 marca 2021 r. godzina 1000 i 1030.

Sprzedaż lokalu użytkowego – garażu Nr I stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o powierzchni użytkowej 19,60 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Juliusza Słowackiego Nr 13A, wraz z udziałem wynoszącym 1960/60863 części w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 34/1 (Obręb 35, arkusz 4) o powierzchni 1302,00 m2 dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta  KI1O/00046288/6.

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (219 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 8 marca 2021 r. godzina 1000