UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi
i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej” oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu na działkach nr ew. 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 (obręb 41, arkusz 6) w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokonanie rozbiórki dwóch ciągów budynków gospodarczych w sąsiedztwie  budynku nr 8 wraz z remontem istniejącego fragmentu ogrodzenia i częściową rozbiórką muru ogrodzeniowego, wykonanie oświetlenia, budowa dróg dojazdowych, chodników o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej”.

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (210 KB)

Zobacz pdf SIWZ (616 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (131.43 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (483 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w BZP Nr 532221_N-2020 z dnia 06.05.2020 r.

Termin składania ofert: 21 maja 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 21 maja 2020 r. godz.1000

Sprzedaż lokalu użytkowego – garażu Nr I stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o powierzchni użytkowej 19,60 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Juliusza Słowackiego Nr 13A, wraz
z udziałem wynoszącym 1960/60863 części w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 34/1 (Obręb 35, arkusz 4)
o powierzchni 1302,00 m2 dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta  KI1O/00046288/6.

Zobacz document ogłoszenie o przetargu (38 KB)

Procedyra;przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 8 czerwca 2020 roku, godzina 1000

 

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zbożowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr: 4/12 i 7/9 (obr. 21, ark. 1) o łącznej pow. 0,1070 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą KW KI1O/00067372/5

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (126 KB)

Procedura:przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu:4 czerwca 2020 roku, godzina 1000

Zobacz document ogłoszenie o przetargach (36 KB)

Procedura;przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 1 czerwca 2020 r. godzina 1000 i 1030.

 UWAGA: przetargi zostały odwołane

  pdf Zobacz Informację o odwołaniu przetargów (77 KB)

document Zobacz ogłoszenie o przetargach (37 KB)

 

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 20 kwietnia 2020 r. godzina 1000 i 1030.

Uwaga, przetargi zostały odwołane!

Zobacz pdf Informacja o odwołaniu przetargów (120 KB)

  document Zobacz ogłoszenie o przetargach (36 KB)

 

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 7 kwietnia 2020 r. godzina 1000 i 1030

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zbożowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr: 4/12 i 7/9 (obr. 21, ark. 1) o łącznej pow. 0,1070 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą KW KI1O/00067372/5.

Uwaga, Przetarg został odwołany!

Zobacz pdf Informacja o odwołaniu przetargu (105 KB)

 

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (126 KB)

 

Procedura;przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 30 marca 2020 r. godzina 1000

  document Zobacz ogłoszenie o przetargach (36 KB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów:16 marca 2020 r. godzina 1000 i 1030.