Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (412 KB)

Zobacz pdf SIWZ (576 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (1.96 MB)

Zobacz archive załącznik nr 6 -PFU (33.26 MB)

  archive Formularze do wypełnienia (195 KB)

 

Procedura;przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 596462-N-2020 z dnia 13.10.2020 r.

Termin skadania ofert: 21 października 2020 r. godzina 930

Termin otwarcia ofert: 21 października 2020 r. godzina 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (156 KB)

Zobacz pdf SIWZ (677 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.45 MB)

  archive Formularze do wypełnienia (154 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 588819-N-2020 z dnia 24 września 2020 r.

Termin składania ofert: 2 października 2020 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 2 października 2020 r. godzina 1000

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 242,67 m2, stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ulicy Starokunowskiej Nr 1/7, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 68/4 (Obręb 36, arkusz 4) o powierzchni 798,00 m2, dla której to nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta numer KI1O/00013988/3.

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (233 KB)

Zobacz  archive rzut nieruchomości (750 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 08 października 2020 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (255 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin  przetargów;12 października 2020 r. godz. 1000, 1030 i 1100

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (156 KB)

Procedura : przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu:21 września 2020 r. godzina 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (159 KB)

Zobacz pdf SIWZ (452 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (786 KB)

Zobacz archive formularze do wypełnienia (88 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony

Ogłoszenie :Biuletyn Zamówień Publicznych Nr572141-N-2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r.

Termin składania :17 sierpnia 2020 r. godz.0930

Termin otwarcia ofert:17 sierpnia 2020 r. godz. 1000

 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej jako działka numer 60/2 (Obr. 36, ark. 1) o powierzchni 0,0567 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 31B, objętej księgą wieczystą numer KI1O/00030125/1.

Zobacz document ogłoszenie o przetargu (38 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przxetargu: 7 września 2020 r. godzina 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (149 KB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów:13 lipca 2020 r.godzina 1000 i 1030