Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 Wykonanie ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody.

 Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11 09 2019 r (5.65 MB)

Uwaga! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ.

Zobacz: pdf Modyfikacja SIWZ (518 KB)

Zobacz  pdf zaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ (166 KB)         Pobierz document aktualny załącznik nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej (76 KB)

 

pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (149 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (387 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (90.24 MB)

  archive Formularze do wypełnienia (472 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie w BZP Nr 591137 z dnia 29.08.2019 r.

Termin składania ofert: 16 września 2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 16 września 2019 r. godzina 1000

  pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (136 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (472 KB)

  pdf Potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (369 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (2.36 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (900 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie Dz.U.U.E. nr  2019/S 163-400704 z dnia 26.08.2019r.

Termin składania ofert: 26 września 2019r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 26 września 2019r. godzina 1000

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej), zlokalizowanej na działce nr 3 (Obr. 39, ark. 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z odtworzeniem terenu, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej) II”

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (131 KB)

Zobacz pdf SIWZ (369 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (25.52 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (141 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 589298-N-2019

Termin składania ofert: 11 września 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 11 września 2019 r. godz. 1000

Przebudowa i rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo-kulturowy – świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wod. – kan. i energii elektrycznej na działkach nr ew. 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36, ark.2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 zgodnie z projektem w ramach zadania pn.: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale  gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (128 KB)

Zobacz pdf SIWZ (421 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (58.46 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (470 KB)

dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem:

http://download.um.ostrowiec.pl/zalacznik_nr_8_dokumentacja_projektowa.zip

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.08.2019 r. (709 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22 sierpnia 2019 r. nr 588880-N-2019

Termin składania ofert: 10 września 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 10 września 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf SIWZ (379 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (4.95 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (136 KB)

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z 27.08.2019 r. (1.36 MB)

  pdf Zobacz Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 29.08.2019 r. (1.94 MB)

  pdf Zobacz Wyjaśnienia z dnia 30.08.2019r. (474 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 588392-N-2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert: 5 września 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 5 września 2019 r. godz. 1000

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (166 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (363 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.49 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (146 KB)

Uwaga załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa dla poszczególnych części zamówienia - do pobrania poniżej

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7a.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7b.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7c.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7d.zip

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.08.2019 r. (550 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 587291-N-2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert: 4 września 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 4 września 2019 r. godz. 1000

„Rozbudowa monitoringu miasta” w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym, potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (135 KB)

Zobacz pdf SIWZ (423 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.45 MB)

Zobacz archive Załącznik nr 8 dokumentacja projektowa (171.98 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (468 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16 sierpnia 2019 r. pod nr 587027-N-2019

Termin składania ofert: 3 września 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 września 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (166 KB)

Zobacz pdf SIWZ (326 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (578 KB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (66 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19 sierpnia 2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 19 sierpnia 2019 r. godzina 1000

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 9 sierpnia 2019 r. Nr 584855-N-2019