UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

Zobacz pdf Unieważnienie postępowania (126 KB)

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (150 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (120 KB)

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (1.07 MB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (732 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (1.85 MB)

  archive Formularze do wypełnienia (1.57 MB)

Procedura:tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00117754/01 z dnia 16.07.2021r.

Termin składania ofert: 26.07.2021r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 26.07.2021r. godz.1100

 

 

Postępowanie unieważnione

Zobacz pdf Unieważnienie postępowania (256 KB)

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (177 KB)

Zobacz pdf Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (236 KB)

Uwaga:

Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zobacz pdf Zmiana treści SWZ 31 08 2021 (185 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie (sprostowaniu) ogłoszenia (71 KB)

 

 

Uwaga. W dniu 27 sierpnia 2021 r. dokonano zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zobacz pdf Zmiana treści SWZ (166 KB)

Zobacz pdf Aktualny załącznik nr 1a - opis parametrów oferowanych po zmianie z 27 08 2021 r. (570 KB)

Zobacz pdf Aktualny Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia po zmianie z 27 08 2021 r. (364 KB)

Zobacz document Aktualny załącznik nr 1a - opis parametrów oferowanych po zmianie z 27 08 2021 r. w wersji edytowalnej (42 KB)

 

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 16.08.2021r. (82 KB)

Zobacz pdf zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiajacego oraz zmina SWZ (589 KB) z dnia 11.08.2021r.

Zobacz document aktualny załącznik nr 1 - Formularz ofertowy po zmianie z dnia 11.08.2021 (87 KB)

Zobacz document aktualny załacznik nr 1a- opis parametrów oferty po zmianie z dnia 11.08.2021r. (90 KB)

  pdf Zobacz aktualny załacznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 11.08.2021r. (288 KB)

Uwaga dokonano zmiany terminów

nowy termin składania ofert:7 września 2021 godzina 1000

nowy termin otwarcia ofert: 7 września 2021 godzina 1100

zobacz pdf ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.08.2021r. (87 KB)

zobacz pdf zapytania Wykonawców wraz wyjaśnieniami zamawiającego oraz zmiana SWZ (314 KB)

zobacz pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (68 KB)

zobacz zaktualizowany document Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (39 KB)

zobacz zaktualizowany document Załącznik nr 1a - opis parametrów oferowanych (42 KB)

zobacz zaktualizowany pdf Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (374 KB)

Uwaga dokonano zmiany terminów

termin składania ofert: 30 sierpnia 2021 roku, godzina 1000

termin otwarcia ofert: 30 sierpnia 2021 roku, godzina 1100

 

zobacz pdf Zmiana treści SWZ (122 KB)

zobacz pdf Załącznik nr 4a PFU (30.82 MB)

zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (124 KB)

zobacz pdf SWZ (926 KB)

zobacz archive załączniki do SWZ (2.06 MB)

zobacz archive formularze do wypełnienia (173 KB)

 

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2021/S 134-355699 z dnia 14 lipca 2021 roku

procedura: przetarg nieograniczony

termin składania ofert: 23 sierpnia 2021 roku, godzina 1000

termin otwarcia ofert: 23 sierpnia 2021 roku, godzina 1100

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (177 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 16.08.2021 r. godzina 1000 i 1030.

Zobacz pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (206 KB)

Zobacz pdf Informację z otwarcia ofert (173 KB)

Zobacz document Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (15 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (1.73 MB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (807 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (11.87 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (12.09 MB)

Procedura:tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00095493/01 z dnia 25.06.2021 r.

Termin składania ofert: 12.07.2021 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 12.07.2021 r. godz.1100

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159 (obr. 32, ark. 2) o pow. 0,0324ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Topolowej 7, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00011247/3.

 

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (238 KB)

Procedura : przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 26 lipca 2021 roku godz. 1000

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (282 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 12 lipca 2021 roku godz. 1000

Zobacz pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (191 KB)

pdf (191 KB)

pdf Zobacz (191 KB) pdf Informacja z otwarcia ofert (233 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (153 KB)

Zobacz pdf pismo zamawiającego dot. zmiany treści SWZ (267 KB)

Zobacz  pdf aktualny załącznik nr 1 - formularz ofertowy (344 KB)

Zobacz  pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (93 KB)

Aktualne terminy:

składania ofert: 14 maja 2021 roku, godzina 1000

otwarcia ofert: 14 maja 2021 roku, godzina 1100

 

UWAGA:
W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający informuje, że nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Informacja o zmianie treści SWZ oraz o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosowne ogłoszenie  zostało przesłane w dniu dzisiejszym do Dz.U.U.E.

Zobacz pdf odpowiedzi na zapytania do SWZ z dnia 28.04.2021r. (267 KB)

Zobacz pdf odpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 12.04.2021r. (177 KB)

Zobacz pdf odpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 08.04.2021 (218 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2021 OJS066 170781 pl (128 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (916 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (4.84 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (514 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Eropejskiej pod nr 2021/S 066-170781 w dniu 6 kwietnia 2021 r.

Termin składania ofert: 7 maja 2021 roku godzina 1000

Termin twarcia ofert: 7 maja 2021 roku godzina 1100