Wezbranie stany ostrzegawcze

Data utworzenia 2021-04-18 09:13:00Ważne do 2021-04-19 09:00:00

18/19.04, Zlewnia Nidy oraz Kamiennej po zbiornik Brody Iłżeckie, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 242,67 m2, stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ulicy Starokunowskiej Nr 1/7, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 68/4 (Obręb 36, arkusz 4) o powierzchni 798,00 m2, dla której to nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta numer KI1O/00013988/3.

Uwaga: przetarg odwołany

Zobacz pdf informacja o odwołaniu przetargu (117 KB)

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (218 KB)

 

Procedura: drugi przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 22 lutego 2021 r. godzina 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (217 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 15 lutego 2021 r. godzina 1000, 1030 i 1100

  pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.01.2021r. (222 KB)

  pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 13.01.2021r. (213 KB)

  archive Przedmiary ath. (63 KB)

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (422 KB)

Zobacz pdf SIWZ (728 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.38 MB)

 Załącznik nr 6, Załącznik nr 7 i Załącznik nr 8

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (495 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony

Ogłoszenie BZP Nr 776591 z dnia 31.12.2020 r.

Termin składania ofert: 20 stycznia 2021 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2021 r. godzina 1000

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o powierzchni 0,2663 ha, oznaczonej jako działki oznaczone numerami: 2/8 (Obr. 21, ark. 4) o powierzchni 0,2147 ha i 1/5 (Obr. 21, ark. 4) o powierzchni 0,0516 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Krzemiennej, objętej nowo założoną księgą wieczystą numer KI1O/00069394/9.

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (246 KB)

 

Procedura:przetarg ustny nieograniczony

 

Termin przetargu:18 stycznia 2021 r. godzina 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (215 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 21 grudnia 2020 r. godz. 1000, 1030 i 1100

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (213 KB)

Procedura: drugie przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 17 grudnia 2020 r. godz. 1000 i 1030

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (214 KB)

Procedura;przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 14 grudnia 2020 r. godzina 1000, 1030 i 1100

Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – w obrębie ul. Samsonowicza – budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” drogi publicznej o łącznej długości około 1,935 km.

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.11.2020 r. (179 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 13.11.2020 r. (247 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.11.2020 r. (250 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (441 KB)

Zobacz pdf SIWZ (688 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (19.15 MB)

Zobacz pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (13.86 MB)

Zobacz image Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - mapa poglądowa (1.68 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (187 KB)

Procedura:przeetarg nieograniczony

Ogłoszenie :Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 605033-N-2020 z dnia  3 listopada 2020 r.

Termin składania ofert:18 listopada 2020 r. godzina 930

Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2020 r. godzina 1000