UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zbożowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr: 4/12 i 7/9 (obr. 21, ark. 1) o łącznej pow. 0,1070 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą KW KI1O/00067372/5.

Uwaga, Przetarg został odwołany!

Zobacz pdf Informacja o odwołaniu przetargu (105 KB)

 

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (126 KB)

 

Procedura;przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 30 marca 2020 r. godzina 1000

  document Zobacz ogłoszenie o przetargach (36 KB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów:16 marca 2020 r. godzina 1000 i 1030.

  pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (128 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (483 KB)

  archive Załączniki do SIWZ (1.25 MB)

  folder Pobierz formularze do wypełnienia

Procedura:przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych

Ogłoszenie;BZP Nr 508448-N-2020 z dnia 2020-02-03

Termin składania ofert:18.02.2020r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert; 18.02.20202r. godzina.1000

pdf Plan postępowań na 2020 rok (229 KB)

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (125 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 2 marca 2020 r. godzina 1000 i 1030

 

Zobacz pdf plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok (229 KB)

Łączna sprzedaż przysługujących Gminie  Ostrowiec Świętokrzyski:

1) prawa własności działki gruntu nr 3/62 (obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,1218 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00049787/5;

2) prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/65 (obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,4898 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00062499/6; działka stanowi własność Skarbu Państwa, a jej użytkownikiem wieczystym do dnia 5.12.2089 r. jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski;

3) prawa własności działki gruntu nr 7/2 (obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,2523 ha,    położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00045783/9

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (155 KB)

Procedura:przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 10 lutego 2020 r. godzina 10:00

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (2.22 MB)

 

Procedura:przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 14 stycznia 2020 r. godzina 10:00