UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Uwaga, postępowanie zostało unieważnione.

Zobacz pdf pismo zamawiającego dot. unieważnienia postępowania (170 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (98 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (811 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (10.82 MB)

Zobacz   archive Formularze do wypełnienia (148 KB)

Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ z dnia 26.03.2021 r. (264 KB)

Zobacz spreadsheet Edytowalna wersja kosztorysu ofertowego (36 KB)

Zobacz pdf Dokumentacja rysunkowa (171 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  z dnia 26.03.2021r. (41 KB)

Procedura; tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00019249/01 z dnia 2021-03-18

Termin składania ofert: 07 kwietnia 2021 r. godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 07 kwietnia 2021 r. godzina 1100

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (213 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 23 marca 2021 r. godzina 1000 i 1030

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (280 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 22 marca 2021 r. godzina 1000 i 1030.

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (211 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 16 marca 2021 r. godzina 1000 i 1030.

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu nr 2/27 (obr. 9, ark. 2) o pow. 0,1106 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jarzębinowej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00067852/4.

Zobacz o pdf głoszenie o przetargu (211 KB)

Procedura:przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 15 marca 2021 r. godzina 1000

 

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (212 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów; 9 marca 2021 r. godzina 1000 i 1030.