UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Sprzedaż lokalu użytkowego – garażu Nr I stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o powierzchni użytkowej 19,60 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Juliusza Słowackiego Nr 13A, wraz z udziałem wynoszącym 1960/60863 części w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 34/1 (Obręb 35, arkusz 4) o powierzchni 1302,00 m2 dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta  KI1O/00046288/6.

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (219 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 8 marca 2021 r. godzina 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (215 KB)

Procedura: przeatrgi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 2 marca 2021 r. godzina 1000 i 1030.

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 242,67 m2, stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ulicy Starokunowskiej Nr 1/7, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 68/4 (Obręb 36, arkusz 4) o powierzchni 798,00 m2, dla której to nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta numer KI1O/00013988/3.

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (218 KB)

Zobacz rzut nieruchmości

Procedura: drugi przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu; 01 marca 2021 r. godzina 1000

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 242,67 m2, stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ulicy Starokunowskiej Nr 1/7, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 68/4 (Obręb 36, arkusz 4) o powierzchni 798,00 m2, dla której to nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta numer KI1O/00013988/3.

Uwaga: przetarg odwołany

Zobacz pdf informacja o odwołaniu przetargu (117 KB)

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (218 KB)

 

Procedura: drugi przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 22 lutego 2021 r. godzina 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (217 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 15 lutego 2021 r. godzina 1000, 1030 i 1100

  pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.01.2021r. (222 KB)

  pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 13.01.2021r. (213 KB)

  archive Przedmiary ath. (63 KB)

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (422 KB)

Zobacz pdf SIWZ (728 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.38 MB)

 Załącznik nr 6, Załącznik nr 7 i Załącznik nr 8

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (495 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony

Ogłoszenie BZP Nr 776591 z dnia 31.12.2020 r.

Termin składania ofert: 20 stycznia 2021 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2021 r. godzina 1000

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o powierzchni 0,2663 ha, oznaczonej jako działki oznaczone numerami: 2/8 (Obr. 21, ark. 4) o powierzchni 0,2147 ha i 1/5 (Obr. 21, ark. 4) o powierzchni 0,0516 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Krzemiennej, objętej nowo założoną księgą wieczystą numer KI1O/00069394/9.

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (246 KB)

 

Procedura:przetarg ustny nieograniczony

 

Termin przetargu:18 stycznia 2021 r. godzina 1000