UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Przebudowa kolizji istniejącej kanalizacji deszczowej z projektowanymi fundamentami zadaszenia muszli w Parku Miejskim im. Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanego  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (145 KB)

Zobacz pdf SIWZ (455 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (4.79 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (139 KB)

Procedura Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w BZP Nr 532841-N-2020 z dnia 14.05.2020r.

Termin składania ofert: 29 maja 2020 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 29 maja 2020 r. godzina 1000

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego, objętej księgą wieczystą numer KI1O/00032714/1, oznaczonej jako działka numer 13/3 (Obr. 44,ark. 1) o powierzchni 0,0762 ha, której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a jej właścicielem jest Skarb Państwa.

Zobacz   pdf ogłoszenie o przetargu (144 KB)

Procedura: przetarg ograniczony

Termin przetargu: 19 czerwca 2020 r. godzina 1000

Sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1212 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Furmańskiej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą numer KI1O/00065764/6, oznaczonej jako działki numer 32/1 (Obr. 34, ark. 3) o powierzchni 0,0331 ha i numer 32/2 (Obr. 34, ark. 3) o powierzchni 0,0881 ha,

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (147 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 16 czerwca 2020 r. godzina 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (139 KB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów:15 czerwca 2020 r. godzina 1000 i 1030.

Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi
i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej” oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu na działkach nr ew. 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 (obręb 41, arkusz 6) w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokonanie rozbiórki dwóch ciągów budynków gospodarczych w sąsiedztwie  budynku nr 8 wraz z remontem istniejącego fragmentu ogrodzenia i częściową rozbiórką muru ogrodzeniowego, wykonanie oświetlenia, budowa dróg dojazdowych, chodników o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej”.

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (210 KB)

Zobacz pdf SIWZ (616 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (131.43 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (483 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w BZP Nr 532221_N-2020 z dnia 06.05.2020 r.

Termin składania ofert: 21 maja 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 21 maja 2020 r. godz.1000

Sprzedaż lokalu użytkowego – garażu Nr I stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o powierzchni użytkowej 19,60 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Juliusza Słowackiego Nr 13A, wraz
z udziałem wynoszącym 1960/60863 części w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 34/1 (Obręb 35, arkusz 4)
o powierzchni 1302,00 m2 dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta  KI1O/00046288/6.

Zobacz document ogłoszenie o przetargu (38 KB)

Procedyra;przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 8 czerwca 2020 roku, godzina 1000

 

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zbożowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr: 4/12 i 7/9 (obr. 21, ark. 1) o łącznej pow. 0,1070 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą KW KI1O/00067372/5

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (126 KB)

Procedura:przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu:4 czerwca 2020 roku, godzina 1000

Zobacz document ogłoszenie o przetargach (36 KB)

Procedura;przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 1 czerwca 2020 r. godzina 1000 i 1030.