UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (215 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 21 grudnia 2020 r. godz. 1000, 1030 i 1100

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (213 KB)

Procedura: drugie przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 17 grudnia 2020 r. godz. 1000 i 1030

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (214 KB)

Procedura;przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 14 grudnia 2020 r. godzina 1000, 1030 i 1100

Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – w obrębie ul. Samsonowicza – budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” drogi publicznej o łącznej długości około 1,935 km.

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.11.2020 r. (179 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 13.11.2020 r. (247 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.11.2020 r. (250 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (441 KB)

Zobacz pdf SIWZ (688 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (19.15 MB)

Zobacz pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (13.86 MB)

Zobacz image Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - mapa poglądowa (1.68 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (187 KB)

Procedura:przeetarg nieograniczony

Ogłoszenie :Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 605033-N-2020 z dnia  3 listopada 2020 r.

Termin składania ofert:18 listopada 2020 r. godzina 930

Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2020 r. godzina 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (231 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczne

Termin przetargów 24 listopada 2020 r. godz. 1000, 1030 i 1100

Łączna sprzedaż:

1) działek, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, o numerach ewidencyjnych:

a) 3/46 (Obr. 43, ark. 4), o powierzchni 0,1040 ha, położonej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00045128/0,

b) 3/53 (Obr. 43, ark. 4), o powierzchni 0,2913 ha, położonej przy ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00045783/9,

2) zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 3/58 (Obr. 43, ark. 4), o powierzchni 0,1352 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00049787/5, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,

3) działki o numerze ewidencyjnym 3/23 (Obr. 43, ark. 4), o powierzchni 0,3679 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr I1O/00062497/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Zobacz   pdf ogłoszenie o przetargu (274 KB)

Zobacz pdf mapka (187 KB)

Procedura:przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 23 listopada 2020 r. godzina 1000

 

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (412 KB)

Zobacz pdf SIWZ (576 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (1.96 MB)

Zobacz archive załącznik nr 6 -PFU (33.26 MB)

  archive Formularze do wypełnienia (195 KB)

 

Procedura;przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 596462-N-2020 z dnia 13.10.2020 r.

Termin skadania ofert: 21 października 2020 r. godzina 930

Termin otwarcia ofert: 21 października 2020 r. godzina 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (156 KB)

Zobacz pdf SIWZ (677 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.45 MB)

  archive Formularze do wypełnienia (154 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 588819-N-2020 z dnia 24 września 2020 r.

Termin składania ofert: 2 października 2020 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 2 października 2020 r. godzina 1000