Intensywne opady deszczu

Data utworzenia 2021-09-18 07:00:01Ważne do 2021-09-19 00:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczuPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (159 KB)

Zobacz pdf SIWZ (452 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (786 KB)

Zobacz archive formularze do wypełnienia (88 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony

Ogłoszenie :Biuletyn Zamówień Publicznych Nr572141-N-2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r.

Termin składania :17 sierpnia 2020 r. godz.0930

Termin otwarcia ofert:17 sierpnia 2020 r. godz. 1000

 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej jako działka numer 60/2 (Obr. 36, ark. 1) o powierzchni 0,0567 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 31B, objętej księgą wieczystą numer KI1O/00030125/1.

Zobacz document ogłoszenie o przetargu (38 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przxetargu: 7 września 2020 r. godzina 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (149 KB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów:13 lipca 2020 r.godzina 1000 i 1030

 

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (147 KB)

Procedura; przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 29 czerwca 2020 r. godzina 1000 i 1030.

Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:

  1. Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz
    z drogami dojazdowymi, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Trzeciaków”,
  2. Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy L nr 302020 T (ul. Miodowa) na odcinku
    od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
    realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej”,
  3. Budowa publicznej drogi gminnej klasy L – ul. Północnej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej.”

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (183 KB)

Zobacz pdf SIWZ (489 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.10 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (157 KB)

  pdf UWAGA Wyjaśnienie do SIWZ (86 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony

Ogłoszenie  w BZP Nr 542531-N-2020 z dnia 21.05.2020r.

Termin składania ofert: 02.06.2020r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 02.06.2020 r. godzina 1000

 

Wykonanie ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody”

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (147 KB)

Zobacz pdf SIWZ (507 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (87.62 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (525 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.05.2020 r. (129 KB)

Procedura:Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w BZP Nr 532990-N-2020 z dnia 14.05.2020 r.

Termin składania ofert: 29 maja 2020 r. godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 29 maja 2020 r. godzina 1030

Przebudowa kolizji istniejącej kanalizacji deszczowej z projektowanymi fundamentami zadaszenia muszli w Parku Miejskim im. Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanego  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (145 KB)

Zobacz pdf SIWZ (455 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (4.79 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (139 KB)

Procedura Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w BZP Nr 532841-N-2020 z dnia 14.05.2020r.

Termin składania ofert: 29 maja 2020 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 29 maja 2020 r. godzina 1000