WYBORCO SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ! - czytaj obwieszczenie 

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (508 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (367 KB)

Zobacz archive Załaczniki do SIWZ (33.25 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (154 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem  http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_ogrodowa.zip

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16 września 2019 r. nr 598066-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1130

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.09.2019r. (970 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (366 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (35.06 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (154 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_nowe_piaski.zip

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówien Publicznych z dnia 16 września 2019 r. nr 598025-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1100

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (592 KB)

  pdf Załącznik nr 1 do wyjaśnień (515 KB)

  pdf Zobacz załącznik nr 2 do wyjaśnień (458 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (148 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (367 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (10.98 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (180 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_baltowska.zip

 

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 września 2019 r. pod nr 597547-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1030

Łączną sprzedaż

1) prawa własności działki gruntu nr 3/62 (obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,1218 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00049787/5;

2) prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/65 (obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,4898 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00062499/6; działka stanowi własność Skarbu Państwa, a jej użytkownikiem wieczystym do dnia 5.12.2089 r. jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski;

3) prawa własności działki gruntu nr 7/2 (obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,2523 ha,    położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00045783/9.

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (2.69 MB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 8 października 2019 r. godz. 1000

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.23 MB)

Procedura:drugie przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 7 października 2019 r. godz. 1000, 1030 i 1100

 Wykonanie ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody.

 Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11 09 2019 r (5.65 MB)

Uwaga! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ.

Zobacz: pdf Modyfikacja SIWZ (518 KB)

Zobacz  pdf zaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ (166 KB)         Pobierz document aktualny załącznik nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej (76 KB)

 

pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (149 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (387 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (90.24 MB)

  archive Formularze do wypełnienia (472 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie w BZP Nr 591137 z dnia 29.08.2019 r.

Termin składania ofert: 16 września 2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 16 września 2019 r. godzina 1000

  pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (136 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (472 KB)

  pdf Potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (369 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (2.36 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (900 KB)

  document JEDZ plik.xlm (131 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie Dz.U.U.E. nr  2019/S 163-400704 z dnia 26.08.2019r.

Termin składania ofert: 26 września 2019r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 26 września 2019r. godzina 1000

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej), zlokalizowanej na działce nr 3 (Obr. 39, ark. 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z odtworzeniem terenu, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej) II”

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (131 KB)

Zobacz pdf SIWZ (369 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (25.52 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (141 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 589298-N-2019

Termin składania ofert: 11 września 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 11 września 2019 r. godz. 1000