Burze z gradem

Data utworzenia 2021-08-01 00:30:02Ważne do 2021-08-02 03:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (206 KB)

Zobacz pdf Informację z otwarcia ofert (173 KB)

Zobacz document Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (15 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (1.73 MB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (807 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (11.87 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (12.09 MB)

Procedura:tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00095493/01 z dnia 25.06.2021 r.

Termin składania ofert: 12.07.2021 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 12.07.2021 r. godz.1100

Zobacz: pdf ogłoszenie o przetargach (279 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 2 sierpnia 2021 roku, godz. 1000 i 1030

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159 (obr. 32, ark. 2) o pow. 0,0324ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Topolowej 7, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00011247/3.

 

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (238 KB)

Procedura : przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 26 lipca 2021 roku godz. 1000

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (282 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 12 lipca 2021 roku godz. 1000

Zobacz pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (191 KB)

pdf (191 KB)

pdf Zobacz (191 KB) pdf Informacja z otwarcia ofert (233 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (153 KB)

Zobacz pdf pismo zamawiającego dot. zmiany treści SWZ (267 KB)

Zobacz  pdf aktualny załącznik nr 1 - formularz ofertowy (344 KB)

Zobacz  pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (93 KB)

Aktualne terminy:

składania ofert: 14 maja 2021 roku, godzina 1000

otwarcia ofert: 14 maja 2021 roku, godzina 1100

 

UWAGA:
W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający informuje, że nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Informacja o zmianie treści SWZ oraz o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosowne ogłoszenie  zostało przesłane w dniu dzisiejszym do Dz.U.U.E.

Zobacz pdf odpowiedzi na zapytania do SWZ z dnia 28.04.2021r. (267 KB)

Zobacz pdf odpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 12.04.2021r. (177 KB)

Zobacz pdf odpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 08.04.2021 (218 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2021 OJS066 170781 pl (128 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (916 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (4.84 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (514 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Eropejskiej pod nr 2021/S 066-170781 w dniu 6 kwietnia 2021 r.

Termin składania ofert: 7 maja 2021 roku godzina 1000

Termin twarcia ofert: 7 maja 2021 roku godzina 1100

Uwaga, postępowanie zostało unieważnione.

Zobacz pdf pismo zamawiającego dot. unieważnienia postępowania (170 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (98 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (811 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (10.82 MB)

Zobacz   archive Formularze do wypełnienia (148 KB)

Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ z dnia 26.03.2021 r. (264 KB)

Zobacz spreadsheet Edytowalna wersja kosztorysu ofertowego (36 KB)

Zobacz pdf Dokumentacja rysunkowa (171 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  z dnia 26.03.2021r. (41 KB)

Procedura; tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00019249/01 z dnia 2021-03-18

Termin składania ofert: 07 kwietnia 2021 r. godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 07 kwietnia 2021 r. godzina 1100