UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (147 KB)

Procedura; przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 29 czerwca 2020 r. godzina 1000 i 1030.

Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:

  1. Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz
    z drogami dojazdowymi, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Trzeciaków”,
  2. Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy L nr 302020 T (ul. Miodowa) na odcinku
    od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
    realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej”,
  3. Budowa publicznej drogi gminnej klasy L – ul. Północnej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej.”

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (183 KB)

Zobacz pdf SIWZ (489 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.10 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (157 KB)

  pdf UWAGA Wyjaśnienie do SIWZ (86 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony

Ogłoszenie  w BZP Nr 542531-N-2020 z dnia 21.05.2020r.

Termin składania ofert: 02.06.2020r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 02.06.2020 r. godzina 1000

 

Wykonanie ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody”

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (147 KB)

Zobacz pdf SIWZ (507 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (87.62 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (525 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.05.2020 r. (129 KB)

Procedura:Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w BZP Nr 532990-N-2020 z dnia 14.05.2020 r.

Termin składania ofert: 29 maja 2020 r. godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 29 maja 2020 r. godzina 1030

Przebudowa kolizji istniejącej kanalizacji deszczowej z projektowanymi fundamentami zadaszenia muszli w Parku Miejskim im. Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanego  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (145 KB)

Zobacz pdf SIWZ (455 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (4.79 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (139 KB)

Procedura Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w BZP Nr 532841-N-2020 z dnia 14.05.2020r.

Termin składania ofert: 29 maja 2020 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 29 maja 2020 r. godzina 1000

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego, objętej księgą wieczystą numer KI1O/00032714/1, oznaczonej jako działka numer 13/3 (Obr. 44,ark. 1) o powierzchni 0,0762 ha, której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a jej właścicielem jest Skarb Państwa.

Zobacz   pdf ogłoszenie o przetargu (144 KB)

Procedura: przetarg ograniczony

Termin przetargu: 19 czerwca 2020 r. godzina 1000

Sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1212 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Furmańskiej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą numer KI1O/00065764/6, oznaczonej jako działki numer 32/1 (Obr. 34, ark. 3) o powierzchni 0,0331 ha i numer 32/2 (Obr. 34, ark. 3) o powierzchni 0,0881 ha,

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (147 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 16 czerwca 2020 r. godzina 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (139 KB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów:15 czerwca 2020 r. godzina 1000 i 1030.