Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (156 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (645 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (1.10 MB)

Pobierz  archive Formularze do wypełnienia (72 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP Nr 765948-N-2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert: 21 grudnia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2020 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (162 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (687 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (1.73 MB)

Pobierz  archive Formularze do wypełnienia (133 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25 listopada 2020 roku, pod nr 615286-N-2020

Termin składania ofert: 3 grudnia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2020 r. godz. 1000

 Uwaga pdf II zmiana terminu składania i otwarcia ofert (243 KB)

Zobacz   pdf Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 01.12.2020r. (68 KB)

pdf Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert (142 KB)

Zobacz  pdf Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (201 KB)

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (167 KB)

Zobacz pdf SIWZ (701 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (2.27 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (201 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 listopada 2020 roku, pod nr 613930

Termin składania ofert: 07 grudnia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 07 grudnia 2020 r. godz. 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (167 KB)

Zobacz pdf SIWZ (701 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (2.27 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (201 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 listopada 2021 roku, pod nr 613930

Termin składania ofert: 1 grudnia 2021 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 1 grudnia 2021 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (140 KB)

Zobacz  pdf SIWZ (1021 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (3.58 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (141 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
pod Nr 2020/S 187-450963 w dniu 25 września 2020 r.

Termin składania ofert: 28 października 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 28 października 2020 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (75 KB)

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (165 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (739 KB)

Zobacz   archive Załączniki do SIWZ (2.01 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (144 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24 września 2020 r. pod nr 588787-N-2020

Termin składania ofert: 14 października 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 14 października 2020 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (163 KB)

Zobacz  pdf SIWZ (778 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (1020 KB)

Zobacz  archive Formularze do wypelnienia (104 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 582926-N-2020 z dnia 9 września 2020 r.

Termin skladania ofert: 17 września 2020 r. godz. 0930

Termin otwacia ofert: 17 września 2020 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o przetargach (320 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 28 września 2020 r. godz. 1000, 1030 i 1100