Upał

Data utworzenia 2019-06-25 11:30:05Ważne do 2019-06-26 19:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Budowa drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, realizowanej zgodnie budżetem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski  w ramach zadań:

-„Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Jana Samsonowicza.”, współfinansowanego w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,

-„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki do ul. Milewskiego” współfinansowanego w ramach programu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”

UWAGA.Zmiana termini składnia i otwarcia ofert oraz terminu wniesienia wadium. Nowy termin składania ofert - 13 maja 2019r. godzina 9 30. Nowy termin otwarcia ofert - 13 maja 2019r. godzina 10 00. Nowy termin wniesienia wadium - 13 maja 2019r. godzina 9 30.

pdf Zobacz Wyjaśnienia oraz modyfikacja do SIWZ z dnia 08.05.2019 r. (2.67 MB)

  pdf Zobacz Załącznik - Rysunek 1 do wyjaśnień z dnia 08.05.2019r. (5.50 MB)

  pdf Zobacz Załącznik -Rysunek cz. 2 do wyjaśnień z dnia 08.05.2019r. (5.20 MB)

pdf Zobacz Modyfikację SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu. (663 KB)

  pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (54 KB)

  archive Aktualne formularze do wypełnienia-07.05.2019r. (197 KB)

Zobacz   pdf Wyjaśnienia do SIWZ (1012 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (154 KB)

Zobacz   pdf SIWZ (330 KB)

Zobacz Załączniki do SIWZ

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (196 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 2019 r. pod nr 540598-N-2019

Termin składania ofert: 13 maja 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 13 maja 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (105 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (276 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (655 KB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (147 KB)

procedura: przetarg nieograniczony

ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19 kwietnia 2019 r. pod nr 539658-N-2019

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2019 r. godz. 1000

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,9389 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Lawendowej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00046802/6, obejmującej działki oznaczone numerami: 2/4 o powierzchni 0,8756 ha i 3/2 o pow. 0,0633 ha (Obr. 3, ark. 3).

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (2.10 MB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 17 maja 2019 r. godz. 1000

 

,,Przebudowa i rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo-kulturowy – świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wod. – kan. i energii elektrycznej oraz budową instalacji zewnętrznego oświetlenia i zagospodarowania terenu - na działkach nr ew. 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36, ark.2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 zgodnie z projektem w ramach zadania pn.: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (121 KB)

Zobacz pdf SIWZ (368 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (7.77 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (532 KB)

Uwaga, dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem:

http://download.um.ostrowiec.pl/zalacznik_nr_8_dokumentacja_projektowa.zip

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP Nr 534338-N-2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Termin składania ofert: 24 kwietnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 24 kwietnia 2019 r. godz. 1000

Sprzedaż dwóch niezabudowanych działek gruntu oznaczonych nr 35/9 o pow. 0,1008 ha  i nr 35/10 o pow. 0,1008 (obr.16, ark.6), położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zbożowej, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.20 MB)

Przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 20 maja 2019 r. godzina 1000 i 1030

 Dostawa i montaż częściowego wyposażenia obiektu Browaru (wyposażenie barku) w ramach projektu pn: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”

  pdf Zobacz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (51 KB)

pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (140 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (311 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (788 KB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (587 KB)

Procedura;przetarg nieograniczony

Ogłoszenie:nr 534319-N-2019 z dnia 05.04.2019

Termin składania ofert:15 kwietnia 2019 r godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2019r. 12:00

 Uwaga:

 Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania do SIWZ (1.21 MB)

  pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (144 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (318 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (51.73 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (133 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony 

Ogłoszenie; nr 530912-N-2019 z dnia 28.03.2019 r.

Termin składania ofert: 16 kwietnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2019 r. godz. 1000

 

Przeniesienie centrum monitoringu do pomieszczenia na VII piętrze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa centrum monitoringu wraz z przeniesieniem centrum monitoringu.”

Zobacz: pdf Ogłoszenie o zamówieniu (159 KB)

Zobacz: pdf SIWZ (317 KB)

Zobacz: archive Załączniki do SIWZ (2.21 MB)

Pobierz: archive Formularze do wypełnienia (633 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 27 marca 2019 r. pod nr 530234-N-2019

Termin składania ofert: 9 kwietnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 9 kwietnia 2019 r. godz. 1000