UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (163 KB)

Zobacz  pdf SIWZ (778 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (1020 KB)

Zobacz  archive Formularze do wypelnienia (104 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 582926-N-2020 z dnia 9 września 2020 r.

Termin skladania ofert: 17 września 2020 r. godz. 0930

Termin otwacia ofert: 17 września 2020 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (163 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (774 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (1.11 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (92 KB)

Procedura: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 575259-N-2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: 25 sierpnia 2020 r. godz. 1030

Termin otwarcia ofert: 25 sierpnia 2020 r. godz. 1130

 

Uwaga: Zobacz  pdf Wyjaśnienia do SIWZ (229 KB)  z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Uwaga: pdf Zobacz wyjaśnienia do SIWZ (134 KB)  z dnia 30 lipca 2020 r.

Zobacz:  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (165 KB)

Zobacz:  pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (741 KB)

Zobacz: archive Załącznik nr 7 do SIWZ dokumentacja projektowa (3.41 MB)

Zobacz:  archive Załączniki do SIWZ (11.15 MB)

Zobacz:  archive Formularze do wypełnienia (144 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 565318-N-2020 w dniu 23 lipca 2020 r.

Termin składania ofert: 10 sierpnia 2020 r. godz. 1130

Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2020 r. godz. 1200

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (322 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 25 sierpnia 2020 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (313 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Terminy przetargów: 24 sierpnia 2020 r. godz. 1000 i 1030

Zobacz  pdf Ogłoszenie o przetargach (297 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów:10 sierpnia 2020 r.godzina 1000 i 1030

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (167 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (770 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (43.48 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (147 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.06.2020 r. (77 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP nr 542877-N-2020 w dniu 22 maja 2020 r.

Termin składania ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1330

Termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1400