WYBORCO SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ! - czytaj obwieszczenie 

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (535 KB)

  archive Zobacz projekt wykonawczy tom I (32.37 MB)

  archive Zobacz projekt wykonawczy tom II (4.77 MB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (60 KB)

Zobacz pdf Modyfikacja SIWZ (624 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (147 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (366 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (29.32 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (155 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_miodowa.zip

 

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 września 2019 r. pod nr 597434-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (2.18 MB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 14 października 2019 r. godz. 1000 i 1030

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,9389 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Lawendowej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00046802/6, obejmującej działki oznaczone numerami: 2/4 o powierzchni 0,8756 ha i 3/2 o pow. 0,0633 ha (Obr. 3, ark. 3)

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (2.05 MB)

Procedura:trzeci przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 11 października 2019 r. 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (2.83 MB)

Procedura: trzeci przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 10 października 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (166 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (363 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.49 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (146 KB)

Uwaga załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa dla poszczególnych części zamówienia - do pobrania poniżej

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7a.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7b.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7c.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7d.zip

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.08.2019 r. (550 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 587291-N-2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert: 4 września 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 4 września 2019 r. godz. 1000

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym do dnia 5.12.2089 r. jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, o powierzchni 1,0601 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00067136/9, oznaczonej jako działki gruntu nr 3/51 (Obr. 28, ark.1) o powierzchni 0,8951 ha i nr 3/59 (Obr. 28, ark.1) o powierzchni 0,1650 ha.

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (3.15 MB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 13 września 2019 r. godz. 1000

Uwaga: Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. Zmianie uległ termin wykonania zamówienia, terminy składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w Biutetynie Zamówień Publicznych z dnia 3 sierpnia 2019 roku pod nr 540161978-N-2019

Aktualny termin składania ofert: 8 sierpnia 2019 roku godz. 0930

Aktualny termin otwarcia ofert: 8 sierpnia 2019 roku godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (530 KB)

Zobacz pdf Modyfikacja SIWZ (533 KB)

Zobacz pdf Odpowiedzi na zapytania wykonawcy (517 KB)

Pobierz pdf Załącznik nr 1 formularz ofertowy (156 KB) , document Załącznik nr 1 formularz ofertowy (31 KB)

Zmiana terminu wykonania zamówienia zostaje uwzględniona  w załacznikach: nr 2 do SIWZ - wzór umowy - §3 i §4 ust. 9 oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - warunki realizacji zamówienia - w pkt. 2.12.

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (147 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (365 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.49 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (146 KB)

Uwaga załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa dla poszczególnych części zamówienia - do pobrania poniżej

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7a.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7b.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7c.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7d.zip

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biutetynie Zamówień Publicznych z dnia 19 lipca 2019 roku pod nr 576282-N-2019

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2019 roku godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2019 roku godz. 1000