UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz  pdf ogłoszenie o przetargach (267 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 19 lipca 2021 roku godz. 1000, 1030 i 1100.

Zobacz pdf Unieważnienie postępowania (204 KB)

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (197 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (156 KB)

Zobacz: pdf Ogłoszenie o zamówieniu (110 KB)

Zobacz: pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (685 KB)

Zobacz: archive Załączniki do SWZ (2.88 MB)

Zobacz: archive Formularze do wypełnienia (152 KB)

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie: 2021/BZP 00070908/01 z dnia 1 czerwca 2021 roku

Termin składania ofert: 16 czerwca 2021 roku godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 16 czerwca 2021 roku godz. 1100

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (334 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 21 czerwca 2021 r. o godzinie 1000, 1030 i 1100

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (326 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 14 czerwca 2021 r. godz. 1000

Modernizacja energetyczna budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” przy ul. Iłżeckiej 33 w Ostrowcu Świętokrzyskim (dz. nr ewid. 53 obręb 36, jednostka ewidencyjna 260701_1) w ramach programu pn: „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (163 KB)

Zobacz pdf Zmiana treści SWZ 18 marca 2021 (212 KB)

Pobierz document aktualny załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (80 KB)

Zobacz pdf Zmiana treści SWZ 11 marca 2021 (229 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (121 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (948 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (11.84 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (529 KB)

Procedura: tryb podstawowy be negocjacji

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015854/01z dnia 10 marca 2021 r.

Termin składania ofert: 25 marca 2021 roku godzina 1200

Termin otwarcia ofert: 25 marca 2021 roku godzina 1300

Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją  wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego przy ulicy Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym w ramach zadania budżetowego pn: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie placu targowego

Zobacz  pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (165 KB)

Zobacz   pdf Zmiana treści SWZ z dnia 11.03.2021 (218 KB)

Zobacz pdf Odpowiedzi na zapytania do SWZ z dnia 10.03.2021r. (272 KB)

Zobacz document Zmiana treści SWZ z dnia 09.03.2021r. (69 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (112 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (932 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (34.91 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (594 KB)

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00012384/01 w dniu 2 marca 2021 r.

Termin składania ofert: 17 marca 2021 roku, godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 17 marca 2021 roku, godzina 1100

Sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Nowe Piaski (Obr. 5, ark. 2).

1. działki nr 135/3 o powierzchni 0,1467 ha, objętej księgą wieczystą KI1O/00069191/6;

2. działek nr 135/4 i 223/3, stanowiących jedną nieruchomość o powierzchni 0,1737 ha, objętej księgą wieczystą KI1O/00069192/3.

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (317 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 30 marca 2021 r. godzina 1000 i 1030

Zobacz pdf informację o kwocie przeznaczonej na finansowanie zamówienia (124 KB)

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu 02 02 2021 (2.62 MB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (735 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SWZ (1.21 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (58 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00004884/01 z dnia 2 lutego 2021 roku

Termin składania ofert: 10 lutego 2021 roku, godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 10 lutego 2021 roku, godzina 1100