Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ostrowcu Świętokrzyskim przy PSP nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego „Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” realizowanego z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019

Zobacz pdf wyjaśnienia do SIWZ (1.07 MB)

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (129 KB)

Zobacz pdf SIWZ (362 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (47.18 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (143 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 562769-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert: 3 lipca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 lipca 2019 r. godz. 1000

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (129 KB)

Zobacz pdf SIWZ (380 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (5.59 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (138 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 1 lipca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 1 lipca 2019 r. godz. 1000

Ogłoszenie Nr 560696-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dostawa i montaż częściowego wyposażenia obiektu Browaru (wyposażenie barku) w ramach projektu pn: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (128 KB)

Zobacz pdf SIWZ (333 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (702 KB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (330 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: nr 555837-N-2019 Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 3 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert: 11 czerwca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 11 czerwca 2019 r. godz. 1030

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (2.17 MB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 8 lipca 2019 r. godz. 1000, 1030 i 1100.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (117 KB)

Zobacz pdf SIWZ (311 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.79 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (136 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10 czerwca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2019 r. godz. 1000

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24 maja 2019 r. pod nr 551969-N-2019

 

Budowa drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, realizowanej zgodnie budżetem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski  w ramach zadań:

-„Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Jana Samsonowicza.”, współfinansowanego w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,

-„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki do ul. Milewskiego” współfinansowanego w ramach programu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”

UWAGA.Zmiana termini składnia i otwarcia ofert oraz terminu wniesienia wadium. Nowy termin składania ofert - 13 maja 2019r. godzina 9 30. Nowy termin otwarcia ofert - 13 maja 2019r. godzina 10 00. Nowy termin wniesienia wadium - 13 maja 2019r. godzina 9 30.

pdf Zobacz Wyjaśnienia oraz modyfikacja do SIWZ z dnia 08.05.2019 r. (2.67 MB)

  pdf Zobacz Załącznik - Rysunek 1 do wyjaśnień z dnia 08.05.2019r. (5.50 MB)

  pdf Zobacz Załącznik -Rysunek cz. 2 do wyjaśnień z dnia 08.05.2019r. (5.20 MB)

pdf Zobacz Modyfikację SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu. (663 KB)

  pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (54 KB)

  archive Aktualne formularze do wypełnienia-07.05.2019r. (197 KB)

Zobacz   pdf Wyjaśnienia do SIWZ (1012 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (154 KB)

Zobacz   pdf SIWZ (330 KB)

Zobacz Załączniki do SIWZ

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (196 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 2019 r. pod nr 540598-N-2019

Termin składania ofert: 13 maja 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 13 maja 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (105 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (276 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (655 KB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (147 KB)

procedura: przetarg nieograniczony

ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19 kwietnia 2019 r. pod nr 539658-N-2019

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2019 r. godz. 1000

Postępowanie obejmuje dwa przetargi:

  1. pierwszy przetarg dotyczy łącznej sprzedaży działek nr 35/11 (obr. 16, ark. 6) i nr 4/8 (obr. 21, ark. 1)
  2. drugi przetarg dotyczy łącznej sprzedaży działek nr 4/9 wraz z działką nr 7/7 obie (obr. 21, ark. 1)

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (2.18 MB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 3 czerwca 2019 r. godz. 1000 i 1030