Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Przeniesienie centrum monitoringu do pomieszczenia na VII piętrze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa centrum monitoringu wraz z przeniesieniem centrum monitoringu.”

Zobacz: pdf Ogłoszenie o zamówieniu (159 KB)

Zobacz: pdf SIWZ (317 KB)

Zobacz: archive Załączniki do SIWZ (2.21 MB)

Pobierz: archive Formularze do wypełnienia (633 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 27 marca 2019 r. pod nr 530234-N-2019

Termin składania ofert: 9 kwietnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 9 kwietnia 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (146 KB)

Zobacz pdf SIWZ (277 KB)

Zobacz archive Załaczniki do SIWZ (3.14 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (743 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: nr 523245-N-2019 BZP z dnia 8 marca 2019 r

Temin składania ofert: 27 marca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 27 marca 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o trzecim przetargu (2.88 MB)

Procedura: trzeci przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 12 kwietnia 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (2.23 MB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 15 kwietnia 2019 r. godz. 1000 i 1030

Przeniesienie centrum monitoringu do pomieszczenia na VII piętrze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- rozbudowa centrum monitoringu wraz z przeniesieniem centrum monitoringu.”

Zobacz pdf Sprostowanie SIWZ (589 KB) oraz pdf Załącznik nr 9 zobowiązanie podmiotu trzeciego (80 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (119 KB)

Zobacz pdf SIWZ (333 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.17 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (700 KB) załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: nr 520457-N-2019 Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 1 marca 2019 r.

Termin składania ofert: 12 marca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 12 marca 2019 r. godz. 1000

  pdf Zobacz Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 13.03.2019r. (4.69 MB)

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 06.03.2019r. (578 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (75 KB)

Zobacz   pdf SIWZ (327 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.90 MB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (480 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 038-084894 w dniu 22.02.2019 r.

Termin składania ofert: 26 marca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 26 marca 2019 r. godz. 1000

Wykonanie lad recepcji, szatni i barku, wykonanie niezbędnych prac budowlanych w częściach G i H budynku Browaru na poziomie piwnic, oraz wykonanie zabezpieczenia części elewacji budynku przeciw ptakom w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ulicy Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (118 KB)

Zobacz pdf SIWZ (302 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.17 MB)

Pobierz archive Formularze do wypełnienia (155 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: Nr 515914-N-2019 Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 19 lutego 2019 roku

Termin składania ofert: 6 marca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 6 marca 2019 r. godz. 1000

Dostawa i montaż częściowego wyposażenia pomieszczeń socjalnych, w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ulicy Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”.

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (104 KB)

Pobierz pdf SIWZ (258 KB)

Pobierz archive Załączniki do SIWZ (1.23 MB)

Pobierz archive Formularze do wypełnienia (72 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości 221 000 euro

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 514377-N-2019 z dnia 14 lutego 2019 roku

Termin składania ofert: 22 lutego 2019 roku, godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 22 lutego 2019 roku, godz. 1000