Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Dostawa i montaż częściowego wyposażenia obiektu Browaru (pracowni plastycznej, modelarskiej, rzeźbiarskiej oraz sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych) w ramach projektu pn: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (123 KB)

Zobacz pdf SIWZ (292 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.34 MB)

Pobierz archive Formularze do wypełnienia (804 KB) załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Termin składania ofert: 8 lutego 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 8 lutego 2019 r. godz. 1000

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: nr 509130-N-2019 - Biuletyn Zamówien Publicznych z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (159 KB)

Zobacz pdf SIWZ (333 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (19.24 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (615 KB) (załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych BZP Nr 507375-N-2019 z dnia 28.01.2019 r.

Termin składania ofert: 12.02.2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 12.02.2019 r. godz. 1000

 

  pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (172 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (352 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (600 KB)

  archive Pobierz załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (57 KB)

Termin składania ofert: 31 stycznia 2019 r. godzina 9:30.

Termin otwarcia ofert: 31 stycznia 2019 r. godzina 10:00

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie w BZP nr 506423-N-2019 z dnia 23.01.2019r.

Budowa wiaty handlowej oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku handlowo-usługowego oraz zmiana sposobu jego użytkowania na budynek biurowo-socjalny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach
nr ew. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110 (Obr.35, ark.2) przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Św. w ramach zadania budżetowego ,, Budowa zadaszenia części placu targowego” zgodnie z programem pn. ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – budowa zadaszenia części placu targowego”

Zobacz pdf Sprostowanie do pisma w sprawie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i modyfikacji SIWZ (512 KB)

Uwaga

Zobacz pdf odpowiedzi na zapytania do SIWZ (1.09 MB)

Uwaga

w dniu 9 stycznia 2019 r. zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu oraz dokonano modyfikacji SIWZ

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (50 KB)

Zobacz pdf Zmiana treści ogłoszenia i modyfikacja SIWZ (1.77 MB)

Pobierz document aktualny załącznik nr 11 do SIWZ - wykaz osób (65 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (122 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (327 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (4.01 MB)

Zobacz archive Załącznik nr 7 dokumentacja projektowa (69.69 MB)

Pobierz archive Formularze do wypełnienia (468 KB) załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Termin składania ofert: 24 stycznia 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 24 stycznia 2019 r. godz. 1000

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: nr 501604-N-2019 - Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 8 stycznia 2019 r.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (109 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (255 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (511 KB)

Pobierz archive Formularze do wypełnienia (121 KB) załączniki do SIWZ w wersji do edycji

Termin składania ofert: 21 grudnia 2018 r. godz. 930

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 661556-N-2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. 

trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w niezabudowanych działek gruntu, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Jana Milewskiego (obr. 16, ark. 6), stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

działka nr 47/25 o pow. 0,1439 ha

działka nr 47/26 o pow. 0,1829 ha

działka nr 47/27 o pow. 0,1784 ha

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (2.52 MB)

Termin przetargów: 14 stycznia 2019 r. od godz. 1000

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej jako działka gruntu Nr 8/45 o pow. 0.1019 ha (Obr. 8, ark. 2), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic Porzeczkowej – Malinowej objętej księgą wieczystą nr KI1O/0066623/3.

Zobacz   pdf ogłoszenie o przetargu (2.42 MB)

Termin przetargu: 18 stycznia 2019 r. godz. 1000