Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (258 KB)

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (131 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (181 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (112 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (688 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (3.62 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (209 KB)

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00101193/01 z dnia 01.07.2021 r.

Termin składania ofert: 16.07.2021 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 16.07.2021 r. godz.1100

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (263 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 3 sierpnia 2021 r. godz. 1000 i 1030

Zobacz: pdf ogłoszenie o przetargach (279 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 2 sierpnia 2021 roku, godz. 1000 i 1030

Zobacz  pdf ogłoszenie o przetargach (267 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 19 lipca 2021 roku godz. 1000, 1030 i 1100.

Zobacz pdf Unieważnienie postępowania (204 KB)

Zobacz pdf Informacja z otwarcia ofert (197 KB)

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (156 KB)

Zobacz: pdf Ogłoszenie o zamówieniu (110 KB)

Zobacz: pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (685 KB)

Zobacz: archive Załączniki do SWZ (2.88 MB)

Zobacz: archive Formularze do wypełnienia (152 KB)

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie: 2021/BZP 00070908/01 z dnia 1 czerwca 2021 roku

Termin składania ofert: 16 czerwca 2021 roku godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 16 czerwca 2021 roku godz. 1100

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (334 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 21 czerwca 2021 r. o godzinie 1000, 1030 i 1100

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (326 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 14 czerwca 2021 r. godz. 1000

Modernizacja energetyczna budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” przy ul. Iłżeckiej 33 w Ostrowcu Świętokrzyskim (dz. nr ewid. 53 obręb 36, jednostka ewidencyjna 260701_1) w ramach programu pn: „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (163 KB)

Zobacz pdf Zmiana treści SWZ 18 marca 2021 (212 KB)

Pobierz document aktualny załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (80 KB)

Zobacz pdf Zmiana treści SWZ 11 marca 2021 (229 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (121 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (948 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (11.84 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (529 KB)

Procedura: tryb podstawowy be negocjacji

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015854/01z dnia 10 marca 2021 r.

Termin składania ofert: 25 marca 2021 roku godzina 1200

Termin otwarcia ofert: 25 marca 2021 roku godzina 1300