Gęsta mgła

Data utworzenia 2020-10-31 13:00:01Ważne do 2020-11-01 09:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (167 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (770 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (43.48 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (147 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.06.2020 r. (77 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP nr 542877-N-2020 w dniu 22 maja 2020 r.

Termin składania ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1330

Termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1400