Gęsta mgła

Data utworzenia 2020-10-31 13:00:01Ważne do 2020-11-01 09:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Uwaga: Zobacz  pdf Wyjaśnienia do SIWZ (229 KB)  z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Uwaga: pdf Zobacz wyjaśnienia do SIWZ (134 KB)  z dnia 30 lipca 2020 r.

Zobacz:  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (165 KB)

Zobacz:  pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (741 KB)

Zobacz: archive Załącznik nr 7 do SIWZ dokumentacja projektowa (3.41 MB)

Zobacz:  archive Załączniki do SIWZ (11.15 MB)

Zobacz:  archive Formularze do wypełnienia (144 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 565318-N-2020 w dniu 23 lipca 2020 r.

Termin składania ofert: 10 sierpnia 2020 r. godz. 1130

Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2020 r. godz. 1200