Gęsta mgła

Data utworzenia 2020-10-31 13:00:01Ważne do 2020-11-01 09:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (163 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (774 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (1.11 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (92 KB)

Procedura: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 575259-N-2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: 25 sierpnia 2020 r. godz. 1030

Termin otwarcia ofert: 25 sierpnia 2020 r. godz. 1130