Intensywne opady deszczu

Data utworzenia 2021-09-18 07:00:01Ważne do 2021-09-19 00:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczuPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf informację o kwocie przeznaczonej na finansowanie zamówienia (124 KB)

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu 02 02 2021 (2.62 MB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (735 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SWZ (1.21 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (58 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00004884/01 z dnia 2 lutego 2021 roku

Termin składania ofert: 10 lutego 2021 roku, godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 10 lutego 2021 roku, godzina 1100