Intensywne opady deszczu

Data utworzenia 2021-09-18 07:00:01Ważne do 2021-09-19 00:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczuPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją  wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego przy ulicy Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym w ramach zadania budżetowego pn: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie placu targowego

Zobacz  pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (165 KB)

Zobacz   pdf Zmiana treści SWZ z dnia 11.03.2021 (218 KB)

Zobacz pdf Odpowiedzi na zapytania do SWZ z dnia 10.03.2021r. (272 KB)

Zobacz document Zmiana treści SWZ z dnia 09.03.2021r. (69 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (112 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (932 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (34.91 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (594 KB)

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00012384/01 w dniu 2 marca 2021 r.

Termin składania ofert: 17 marca 2021 roku, godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 17 marca 2021 roku, godzina 1100