Intensywne opady deszczu

Data utworzenia 2021-09-18 07:00:01Ważne do 2021-09-19 00:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczuPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Modernizacja energetyczna budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” przy ul. Iłżeckiej 33 w Ostrowcu Świętokrzyskim (dz. nr ewid. 53 obręb 36, jednostka ewidencyjna 260701_1) w ramach programu pn: „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

Zobacz pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (163 KB)

Zobacz pdf Zmiana treści SWZ 18 marca 2021 (212 KB)

Pobierz document aktualny załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (80 KB)

Zobacz pdf Zmiana treści SWZ 11 marca 2021 (229 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (121 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (948 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (11.84 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (529 KB)

Procedura: tryb podstawowy be negocjacji

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015854/01z dnia 10 marca 2021 r.

Termin składania ofert: 25 marca 2021 roku godzina 1200

Termin otwarcia ofert: 25 marca 2021 roku godzina 1300