UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 Uwaga pdf II zmiana terminu składania i otwarcia ofert (243 KB)

Zobacz   pdf Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 01.12.2020r. (68 KB)

pdf Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert (142 KB)

Zobacz  pdf Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (201 KB)

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (167 KB)

Zobacz pdf SIWZ (701 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (2.27 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (201 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 listopada 2020 roku, pod nr 613930

Termin składania ofert: 07 grudnia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 07 grudnia 2020 r. godz. 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (167 KB)

Zobacz pdf SIWZ (701 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (2.27 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (201 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 listopada 2021 roku, pod nr 613930

Termin składania ofert: 1 grudnia 2021 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 1 grudnia 2021 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (140 KB)

Zobacz  pdf SIWZ (1021 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (3.58 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (141 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
pod Nr 2020/S 187-450963 w dniu 25 września 2020 r.

Termin składania ofert: 28 października 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 28 października 2020 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (75 KB)

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (165 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (739 KB)

Zobacz   archive Załączniki do SIWZ (2.01 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (144 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24 września 2020 r. pod nr 588787-N-2020

Termin składania ofert: 14 października 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 14 października 2020 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (163 KB)

Zobacz  pdf SIWZ (778 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (1020 KB)

Zobacz  archive Formularze do wypelnienia (104 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 582926-N-2020 z dnia 9 września 2020 r.

Termin skladania ofert: 17 września 2020 r. godz. 0930

Termin otwacia ofert: 17 września 2020 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o przetargach (320 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 28 września 2020 r. godz. 1000, 1030 i 1100

Sprzedaż lokalu użytkowego – garażu Nr I stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o powierzchni użytkowej 19,60 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Juliusza Słowackiego Nr 13A, wraz z udziałem wynoszącym 1960/60863 części w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 34/1 (Obręb 35, arkusz 4) o powierzchni 1302,00 m2 dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta  KI1O/00046288/6

Zobacz:  pdf Ogłoszenie o przetargu (295 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 25 września 2020 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (163 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (774 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (1.11 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (92 KB)

Procedura: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 575259-N-2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: 25 sierpnia 2020 r. godz. 1030

Termin otwarcia ofert: 25 sierpnia 2020 r. godz. 1130