Gęsta mgła

Data utworzenia 2020-10-31 13:00:01Ważne do 2020-11-01 09:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” bazy operatora transportu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej przy ulicy Jana Samsonowicza, budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną (oświetleniem, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym) i parkingu „Park&Ride”, wiaty „Bike&Ride” przy bazie operatora transportu publicznego oraz budowę wiaty „Bike&Ride” przy ul. Świętokrzyskiej, modernizację części oświetlenia w ciągu ulic: Sikorskiego, Rudzkiej, Ostrowieckiej, Kolonii Robotniczej, Iłżeckiej, Siennieńskiej, Alei Jana Pawła II, Sandomierskiej

 

Uwaga, w dniu 23 stycznia 2020 r. dokonano modyfikacji SIWZ.

      Zobacz pdf Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ (326 KB)

      Zobacz pdf Pismo MWiK kanalizacja sanitarna (649 KB) - załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania

      Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (63 KB)

      Uwaga, zmianie ulegają terminy

     Termin składania ofert: 30 stycznia 2020 r. godz. 0930

     Termin otwarcia ofert: 30 stycznia 2020 r. godz. 1000

 

 

Uwaga, w dniu 13 stycznia 2020 r. dokonano modyfikacji SIWZ.

Zobacz pdf pismo zamawiającego w sprawie modyfikacji SIWZ (159 KB)

Zobacz archive załączniki do PFU (68.69 MB)

Zobacz archive załącznik nr 13 do SIWZ - decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (189 KB)

 

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (172 KB)

Zobacz pdf Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (664 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (26.28 MB)

Pobierz archive formularze do wypełnienia (176 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówien Publicznych Nr 502051-N-2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

Termin składania ofert: 28 stycznia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 28 stycznia 2020 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (123 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (536 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.11 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (94 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówien Publicznych z dnia 10 grudnia 2019 r. Nr 634407-N-2019

Termin składania ofert: 18 grudnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmiany we wzorze umowy z dnia 10.12.2019 r. (99 KB)

Zobacz pdf Aktualny wzór umowy po zmianie z dnia 10.12.2019r. (204 KB)

 

  pdf Zobacz Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, we wzorze umowy i formularzach cenowych (253 KB)

Zobacz pdf Aktualny opis przedmiotu zamówienia (132 KB)

Zobacz pdf Aktualny wzór umowy (204 KB)

Zobacz pdf Aktualny formularz cenowy na 2020 rok (213 KB)

Zobacz pdf Aktualny formularz cenowy na 2021 rok (213 KB)

UWAGA!!! Zmiana termiu składania i otwarcia ofert

Nowy termin składania ofert - 13 grudnia 2019 r. godzina 1130

Nowy termin otwarcia ofert - 13 grudnia 2019 r. godzina 1200

  pdf Zobacz informację o zamianie terminów skladania i otwarcia ofert. (377 KB)

Zobacz: pdf Ogłoszenie o zamówieniu (181 KB)

Zobacz: pdf Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych NOWE (195 KB)

Zobacz: pdf UMOWA 2020 POCZTA (367 KB)

Zobacz: pdf Formularz cenowy na 2020 rok (388 KB)

Zobacz: pdf Formularz cenowy na 2021 rok (388 KB)

Pobierz: archive Formularze cenowe do wypełnienia (61 KB)

 

Zamówienie na usługi społeczne

Tryb postępowania: art. 138h i 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U . z 2019 r., poz. 1843)

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta

ul. Jana Głogowskiego 3/5

Ostrowiec Świętokrzyski

um@um.ostrowiec.pl

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.
w roku 2020 i 2021.

Termin składania ofert:

13 grudnia 2019 r. do godz. 11.30.

Otwarcie ofert: 13 grudnia 2019 r. o godz.12.00.

Urząd Miasta

Ul. Jana Głogowskiego 3/5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (128 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (516 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.26 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (166 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówien Publicznych pod Nr 627633-N-2019 w dniu 26 listopada 2019 r.

Termin składania ofert: 4 grudnia 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 4 grudnia 2019 r. godz. 1000

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.18 MB)

Procedura; drugie przetargi nieograniczone

Termin przetargów: 5 listopada 2019 r. godzina 1000, 1030 i 1100.

Łączna sprzedaż

  1. prawa własności działki gruntu nr 3/61 (Obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,1070 ha, położonej
    w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, objętej księgą wieczystą
    nr KI1O/00049787/5, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;

2. prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o łącznej powierzchni 0,3361 ha, objętych księgą wieczystą nr KI1O/00062499/6,          położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, obejmującego powierzchniowo działki gruntu: nr 3/64 (Obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,2152 ha i nr 3/67 (Obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,1209 ha. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, a jej użytkownikiem wieczystym do dnia 5.12.2089 r. jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (3.02 MB)

 

Procedura ;przetarg nieograniczony

Termin przetargu: 28 października 2019 r. godzina 1000

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (4.01 MB)

  pdf Zobacz Decyzja ZRID (8.55 MB)

  pdf Zobacz Opis wiaty przystankowej (535 KB)

  pdf Zobacz Plan sytuacyjny (376 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (371 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (7.43 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (157 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem  http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7-dokumentacja_projektowa.zip

 

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18 września 2019 r. nr 598998-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1300