UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (150 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (760 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (128.44 MB)

Zobacz  archive Załącznik nr 8 dokumentacja projektowa (109.84 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (148 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP nr 542788-N-2020 w dniu 22 maja 2020 r.

Termin składania ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1200

Termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1230

Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi”

Uwaga:

Zobacz pdf wyjaśnienia do SIWZ 1 (325 KB) oraz pdf wyjaśnienia do SIWZ 2 (217 KB)

 

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (169 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (804 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (18.55 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (472 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem:

http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_zal_nr_8.zip

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP Nr 535254-N-2020 w dniu 22 maja 2020 r.

Termin składania ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1130

Termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1200

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (270 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (762 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (8.45 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (140 KB)

Procedura: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w BZP Nr 5336549-N-2020 z dnia 14 maja 2020 roku

Termin składania ofert: 29 maja 2020 r. godzina 1030

Termin otwarcia ofert: 29 maja 2020 r. godzina 1100

Uwaga! Komunikat dla Wykonawców dot. sesji on-line z otwarcia ofert w postępowaniu

Zobacz pdf Komunikat dla Wykonawców (82 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (143 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (792 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.05 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (146 KB)

Procedura: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 533019 w dniu 21 kwietnia 2020 r.

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2020 r. godz. 1000

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r. jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim
przy ul. Bałtowskiej – obecnie Przemysłowej, objętej księgą wieczystą numer KI1O/00067133/8, oznaczonej jako działka numer 3/58 (Obr. 28, ark.1) o powierzchni 3,3284 ha.

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (325 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 26 czerwca 2020 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (133 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (626 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (8.35 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (138 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych pod Nr 527777-N-2020 w dniu 30 marca 2020 r.

Termin składania ofert: 15 kwietnia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2020 r. godz. 1000

Uwaga! Komunikat dla Wykonawców dot. sesji on-line z otwarcia ofert w postępowaniu

Zobacz pdf Komunikat dla Wykonawców (82 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (139 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (590 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (16.20 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (165 KB)

Procedura: przeatarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 522405-N-2020 z dnia 11 marca 2020 r.

Termin składania ofert: 26 marca 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 26 marca 2020 r. godz. 1000

Wykonanie ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody”

Uwaga! Komunikat dla Wykonawców dot. sesji on-line z otwarcia ofert w postępowaniu

Zobacz pdf Komunikat dla Wykonawców (82 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (136 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (616 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (89.68 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (548 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie w BZP Nr 519111 z dnia 4 marca 2020 r.

Termin składania ofert: 20 marca 2020 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 20 marca 2020 r. godzina 1000