Gęsta mgła

Data utworzenia 2020-10-31 13:00:01Ważne do 2020-11-01 09:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

  pdf Zobacz Modyfikację SIWZ z dnia 26.09.2019r. (596 KB)

  pdf Zobacz Opis techniczny (3.52 MB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

  pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (131 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (367 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (81.30 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (155 KB)

Procerdura:przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie  zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.09.2019 r. pod nr 598702-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019r. godzina 1230

Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania wykonawców (2.30 MB) z dnia 4.10.2019 r.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (65 KB)

Zobacz pdf Modyfikacja SIWZ (591 KB)

Zobacz archive Zmienione załączniki do SIWZ (303 KB)

zmiana terminu składania ofert

aktualny termin składania ofert: 8 października 2019 r. godz. 1130

aktualny termin otwarcia ofert: 8 października 2019 r. godz. 1200

 

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (538 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (47 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (367 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (168.28 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (229 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17 września 2019 r. pod nr 598516-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1200

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.20 MB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone.

Termin przetargów: 22 października 2019 r. godz.1000 i 1030.

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.18 MB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 21 października 2019 r., godz. 1000, 1030 i 1100

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (508 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (367 KB)

Zobacz archive Załaczniki do SIWZ (33.25 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (154 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem  http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_ogrodowa.zip

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16 września 2019 r. nr 598066-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1130

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.09.2019r. (970 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (366 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (35.06 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (154 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_nowe_piaski.zip

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówien Publicznych z dnia 16 września 2019 r. nr 598025-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1100

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (592 KB)

  pdf Załącznik nr 1 do wyjaśnień (515 KB)

  pdf Zobacz załącznik nr 2 do wyjaśnień (458 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (148 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (367 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (10.98 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (180 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_baltowska.zip

 

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 września 2019 r. pod nr 597547-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1030

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (535 KB)

  archive Zobacz projekt wykonawczy tom I (32.37 MB)

  archive Zobacz projekt wykonawczy tom II (4.77 MB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (60 KB)

Zobacz pdf Modyfikacja SIWZ (624 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (147 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (366 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (29.32 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (155 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_miodowa.zip

 

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 września 2019 r. pod nr 597434-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1000