Gęsta mgła

Data utworzenia 2020-10-31 13:00:01Ważne do 2020-11-01 09:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Przebudowa i rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo-kulturowy – świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wod. – kan. i energii elektrycznej na działkach nr ew. 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36, ark.2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 zgodnie z projektem w ramach zadania pn.: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale  gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (128 KB)

Zobacz pdf SIWZ (421 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (58.46 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (470 KB)

dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem:

http://download.um.ostrowiec.pl/zalacznik_nr_8_dokumentacja_projektowa.zip

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.08.2019 r. (709 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22 sierpnia 2019 r. nr 588880-N-2019

Termin składania ofert: 10 września 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 10 września 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf SIWZ (379 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (4.95 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (136 KB)

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z 27.08.2019 r. (1.36 MB)

  pdf Zobacz Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 29.08.2019 r. (1.94 MB)

  pdf Zobacz Wyjaśnienia z dnia 30.08.2019r. (474 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 588392-N-2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert: 5 września 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 5 września 2019 r. godz. 1000

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (166 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (363 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.49 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (146 KB)

Uwaga załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa dla poszczególnych części zamówienia - do pobrania poniżej

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7a.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7b.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7c.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7d.zip

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.08.2019 r. (550 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 587291-N-2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert: 4 września 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 4 września 2019 r. godz. 1000

„Rozbudowa monitoringu miasta” w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym, potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (135 KB)

Zobacz pdf SIWZ (423 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.45 MB)

Zobacz archive Załącznik nr 8 dokumentacja projektowa (171.98 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (468 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16 sierpnia 2019 r. pod nr 587027-N-2019

Termin składania ofert: 3 września 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 września 2019 r. godz. 1000

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym do dnia 5.12.2089 r. jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, o powierzchni 1,0601 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00067136/9, oznaczonej jako działki gruntu nr 3/51 (Obr. 28, ark.1) o powierzchni 0,8951 ha i nr 3/59 (Obr. 28, ark.1) o powierzchni 0,1650 ha.

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (3.15 MB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 13 września 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (166 KB)

Zobacz pdf SIWZ (326 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (578 KB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (66 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19 sierpnia 2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 19 sierpnia 2019 r. godzina 1000

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 9 sierpnia 2019 r. Nr 584855-N-2019

UWAGA;Odpowiedź i modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

  pdf Odpowiedz i modyfikacja SIWZ z dnia 23.08.2019r. (2.49 MB)

  document Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (135 KB)

  document Zmieniony Załacznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy (252 KB)

  pdf Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia o zamówieniu (79 KB)

  pdf Potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (401 KB)

 

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 28.08.2019 r. (56 KB)

pdf (56 KB)

 

Uwaga: Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

  pdf Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 16.08.2019 r. (12.92 MB)

  document (230 KB)

document Zmieniony Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy (230 KB)

  document Zmieniony Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiortu zamówienia (122 KB)

  pdf (2.62 MB)

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2.62 MB)

pdf (2.62 MB)

  pdf Potwierdzenie przesłania ogłoszenie z TED (913 KB)

  pdf Opublikowane Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w dniu 20.08.2019r. (76 KB)

 Zobacz pdf zawiadomienie o wniesieniu odwołania (2.41 MB)

 

  pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (159 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (487 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (3.29 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (187 KB)

 

Procedura:przetarg nieograniczony

Ogłoszenie Dz.U.U.E Nr 2019/S 141-347704 z dnia 24.07.2019 roku

Termin składania ofert: 06 września 2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 06 września 2019 r. godzina 1000