UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (508 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (367 KB)

Zobacz archive Załaczniki do SIWZ (33.25 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (154 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem  http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_ogrodowa.zip

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16 września 2019 r. nr 598066-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1130

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.09.2019r. (970 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (366 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (35.06 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (154 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_nowe_piaski.zip

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówien Publicznych z dnia 16 września 2019 r. nr 598025-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1100

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (592 KB)

  pdf Załącznik nr 1 do wyjaśnień (515 KB)

  pdf Zobacz załącznik nr 2 do wyjaśnień (458 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (148 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (367 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (10.98 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (180 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_baltowska.zip

 

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 września 2019 r. pod nr 597547-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1030

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (535 KB)

  archive Zobacz projekt wykonawczy tom I (32.37 MB)

  archive Zobacz projekt wykonawczy tom II (4.77 MB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (60 KB)

Zobacz pdf Modyfikacja SIWZ (624 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (147 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (366 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (29.32 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (155 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_miodowa.zip

 

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 września 2019 r. pod nr 597434-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargach (2.18 MB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 14 października 2019 r. godz. 1000 i 1030

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,9389 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Lawendowej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00046802/6, obejmującej działki oznaczone numerami: 2/4 o powierzchni 0,8756 ha i 3/2 o pow. 0,0633 ha (Obr. 3, ark. 3)

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (2.05 MB)

Procedura:trzeci przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 11 października 2019 r. 1000

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (2.83 MB)

Procedura: trzeci przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 10 października 2019 r. godz. 1000

Łączną sprzedaż

1) prawa własności działki gruntu nr 3/62 (obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,1218 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00049787/5;

2) prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/65 (obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,4898 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00062499/6; działka stanowi własność Skarbu Państwa, a jej użytkownikiem wieczystym do dnia 5.12.2089 r. jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski;

3) prawa własności działki gruntu nr 7/2 (obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,2523 ha,    położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00045783/9.

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (2.69 MB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 8 października 2019 r. godz. 1000