UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.23 MB)

Procedura:drugie przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 7 października 2019 r. godz. 1000, 1030 i 1100

 Wykonanie ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody.

 Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11 09 2019 r (5.65 MB)

Uwaga! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ.

Zobacz: pdf Modyfikacja SIWZ (518 KB)

Zobacz  pdf zaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ (166 KB)         Pobierz document aktualny załącznik nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej (76 KB)

 

pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (149 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (387 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (90.24 MB)

  archive Formularze do wypełnienia (472 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie w BZP Nr 591137 z dnia 29.08.2019 r.

Termin składania ofert: 16 września 2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 16 września 2019 r. godzina 1000

  pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (136 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (472 KB)

  pdf Potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (369 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (2.36 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (900 KB)

  document JEDZ plik.xlm (131 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie Dz.U.U.E. nr  2019/S 163-400704 z dnia 26.08.2019r.

Termin składania ofert: 26 września 2019r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 26 września 2019r. godzina 1000

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej), zlokalizowanej na działce nr 3 (Obr. 39, ark. 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z odtworzeniem terenu, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej) II”

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (131 KB)

Zobacz pdf SIWZ (369 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (25.52 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (141 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 589298-N-2019

Termin składania ofert: 11 września 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 11 września 2019 r. godz. 1000

Przebudowa i rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo-kulturowy – świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wod. – kan. i energii elektrycznej na działkach nr ew. 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36, ark.2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 zgodnie z projektem w ramach zadania pn.: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale  gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (128 KB)

Zobacz pdf SIWZ (421 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (58.46 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (470 KB)

dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem:

http://download.um.ostrowiec.pl/zalacznik_nr_8_dokumentacja_projektowa.zip

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.08.2019 r. (709 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22 sierpnia 2019 r. nr 588880-N-2019

Termin składania ofert: 10 września 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 10 września 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf SIWZ (379 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (4.95 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (136 KB)

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z 27.08.2019 r. (1.36 MB)

  pdf Zobacz Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 29.08.2019 r. (1.94 MB)

  pdf Zobacz Wyjaśnienia z dnia 30.08.2019r. (474 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 588392-N-2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert: 5 września 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 5 września 2019 r. godz. 1000

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (166 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (363 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.49 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (146 KB)

Uwaga załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa dla poszczególnych części zamówienia - do pobrania poniżej

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7a.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7b.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7c.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7d.zip

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.08.2019 r. (550 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 587291-N-2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert: 4 września 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 4 września 2019 r. godz. 1000

„Rozbudowa monitoringu miasta” w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym, potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (135 KB)

Zobacz pdf SIWZ (423 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.45 MB)

Zobacz archive Załącznik nr 8 dokumentacja projektowa (171.98 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (468 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16 sierpnia 2019 r. pod nr 587027-N-2019

Termin składania ofert: 3 września 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 września 2019 r. godz. 1000