Gęsta mgła

Data utworzenia 2020-10-31 13:00:01Ważne do 2020-11-01 09:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (129 KB)

Zobacz pdf SIWZ (380 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (5.59 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (138 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 1 lipca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 1 lipca 2019 r. godz. 1000

Ogłoszenie Nr 560696-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 czerwca 2019 r.

Przebudowa i rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo-kulturowy – świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wod. – kan. i energii elektrycznej na działkach nr ew. 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36, ark.2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 zgodnie z projektem w ramach zadania pn: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”.

  pdf Zobacz Wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ z dnia 17 czerwca 2019r. (1.30 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (163 KB)

Zobacz pdf SIWZ (425 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (58.43 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (470 KB)

Uwaga, dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem:

http://download.um.ostrowiec.pl/zalacznik_nr_8_dokumentacja_projektowa.zip

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP Nr 558253-N-2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert: 24 czerwca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 24 czerwca 2019 r. godz. 1000

Dostawa i montaż częściowego wyposażenia obiektu Browaru (wyposażenie barku) w ramach projektu pn: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (128 KB)

Zobacz pdf SIWZ (333 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (702 KB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (330 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: nr 555837-N-2019 Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 3 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert: 11 czerwca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 11 czerwca 2019 r. godz. 1030

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (2.17 MB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 8 lipca 2019 r. godz. 1000, 1030 i 1100.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (117 KB)

Zobacz pdf SIWZ (311 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.79 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (136 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10 czerwca 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2019 r. godz. 1000

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24 maja 2019 r. pod nr 551969-N-2019

 

Budowa strefy rekreacji i wypoczynku realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym
i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa strefy rekreacji i wypoczynku

pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 3 czerwca 2019 r. (2.63 MB)

pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (146 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (369 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (58.98 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (462 KB)

Procedura przetarg nieograniczony

Ogłoszenie BZP z dnia 22.05.2019r. Nr 550681-N-2019

Termin składania ofert:06.06.2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 06.06.2019 r. godzina 1000

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 0,9235 ha, oznaczonych numerami: 35/5 (Obr. 34, ark 5) o pow. 0,3288 ha i 36/6 (Obr. 34, ark. 5) o pow. 0,5947 ha, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Leona Chrzanowskiego, objętych księgą wieczystą nr KI1O/00041407/2.

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (2.65 MB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 17 czerwca 2019 r. godzina 1000

Budowa drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, realizowanej zgodnie budżetem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski  w ramach zadań:

-„Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Jana Samsonowicza.”, współfinansowanego w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,

-„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki do ul. Milewskiego” współfinansowanego w ramach programu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”

UWAGA.Zmiana termini składnia i otwarcia ofert oraz terminu wniesienia wadium. Nowy termin składania ofert - 13 maja 2019r. godzina 9 30. Nowy termin otwarcia ofert - 13 maja 2019r. godzina 10 00. Nowy termin wniesienia wadium - 13 maja 2019r. godzina 9 30.

pdf Zobacz Wyjaśnienia oraz modyfikacja do SIWZ z dnia 08.05.2019 r. (2.67 MB)

  pdf Zobacz Załącznik - Rysunek 1 do wyjaśnień z dnia 08.05.2019r. (5.50 MB)

  pdf Zobacz Załącznik -Rysunek cz. 2 do wyjaśnień z dnia 08.05.2019r. (5.20 MB)

pdf Zobacz Modyfikację SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu. (663 KB)

  pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (54 KB)

  archive Aktualne formularze do wypełnienia-07.05.2019r. (197 KB)

Zobacz   pdf Wyjaśnienia do SIWZ (1012 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (154 KB)

Zobacz   pdf SIWZ (330 KB)

Zobacz Załączniki do SIWZ

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (196 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 2019 r. pod nr 540598-N-2019

Termin składania ofert: 13 maja 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 13 maja 2019 r. godz. 1000