UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym do dnia 5.12.2089 r. jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, o powierzchni 1,0601 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00067136/9, oznaczonej jako działki gruntu nr 3/51 (Obr. 28, ark.1) o powierzchni 0,8951 ha i nr 3/59 (Obr. 28, ark.1) o powierzchni 0,1650 ha.

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (3.15 MB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 13 września 2019 r. godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (166 KB)

Zobacz pdf SIWZ (326 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (578 KB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (66 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19 sierpnia 2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 19 sierpnia 2019 r. godzina 1000

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 9 sierpnia 2019 r. Nr 584855-N-2019

UWAGA;Odpowiedź i modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

  pdf Odpowiedz i modyfikacja SIWZ z dnia 23.08.2019r. (2.49 MB)

  document Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (135 KB)

  document Zmieniony Załacznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy (252 KB)

  pdf Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia o zamówieniu (79 KB)

  pdf Potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (401 KB)

 

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 28.08.2019 r. (56 KB)

pdf (56 KB)

 

Uwaga: Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

  pdf Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 16.08.2019 r. (12.92 MB)

  document (230 KB)

document Zmieniony Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy (230 KB)

  document Zmieniony Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiortu zamówienia (122 KB)

  pdf (2.62 MB)

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2.62 MB)

pdf (2.62 MB)

  pdf Potwierdzenie przesłania ogłoszenie z TED (913 KB)

  pdf Opublikowane Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w dniu 20.08.2019r. (76 KB)

 Zobacz pdf zawiadomienie o wniesieniu odwołania (2.41 MB)

 

  pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (159 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (487 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (3.29 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (187 KB)

 

Procedura:przetarg nieograniczony

Ogłoszenie Dz.U.U.E Nr 2019/S 141-347704 z dnia 24.07.2019 roku

Termin składania ofert: 06 września 2019 r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 06 września 2019 r. godzina 1000

Uwaga: Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. Zmianie uległ termin wykonania zamówienia, terminy składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w Biutetynie Zamówień Publicznych z dnia 3 sierpnia 2019 roku pod nr 540161978-N-2019

Aktualny termin składania ofert: 8 sierpnia 2019 roku godz. 0930

Aktualny termin otwarcia ofert: 8 sierpnia 2019 roku godz. 1000

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (530 KB)

Zobacz pdf Modyfikacja SIWZ (533 KB)

Zobacz pdf Odpowiedzi na zapytania wykonawcy (517 KB)

Pobierz pdf Załącznik nr 1 formularz ofertowy (156 KB) , document Załącznik nr 1 formularz ofertowy (31 KB)

Zmiana terminu wykonania zamówienia zostaje uwzględniona  w załacznikach: nr 2 do SIWZ - wzór umowy - §3 i §4 ust. 9 oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - warunki realizacji zamówienia - w pkt. 2.12.

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (147 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (365 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (1.49 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (146 KB)

Uwaga załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa dla poszczególnych części zamówienia - do pobrania poniżej

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7a.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7b.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7c.zip

Pobierz http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7d.zip

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biutetynie Zamówień Publicznych z dnia 19 lipca 2019 roku pod nr 576282-N-2019

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2019 roku godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2019 roku godz. 1000

Przebudowa i rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo-kulturowy – świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wod. – kan. i energii elektrycznej na działkach nr ew. 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36, ark.2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 zgodnie z projektem w ramach zadania pn: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”.

UWAGA

Zamawiający w dniu 29 lipca 2019 r. dokonał modyfikacji SIWZ

Zobacz pdf Modyfikacja SIWZ (1.02 MB)

 

UWAGA

Zamawiający w dniu 25 lipca 2019 r. dokonał modyfikacji SIWZ

Zobacz pdf Modyfikacja SIWZ (646 KB)

Pobierz document poprawiony formularz ofertowy - załacznik nr 1 do SIWZ (76 KB)

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (141 KB)

Zobacz pdf SIWZ (425 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (58.46 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (470 KB)

dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem:

http://download.um.ostrowiec.pl/zalacznik_nr_8_dokumentacja_projektowa.zip

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16 lipca 2019 roku pod nr 573865-N-2019

Termin składania ofert: 31 lipca 2019 roku godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2019 roku godz. 1000

  pdf Zobacz Ogłoszenie o przetargach (2.04 MB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów:5 sierpnia 2019r. godz. 1000, 1030 i 1100

 

Budowa strefy rekreacji i wypoczynku realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa strefy rekreacji i wypoczynku”

pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.07.2019 r. (2.65 MB)

pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.07.2019 r. (597 KB)

pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (146 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (370 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (59.00 MB)

  archive Zobacz formularze do wypełnienia (462 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie:BZP Nr 565246-N-2019 z dnia 26 czerwca 2019r.

Termin składania ofert: 11 lipca 2019r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 11 lipca 2019r. godzina 1000