Gęsta mgła

Data utworzenia 2020-10-31 13:00:01Ważne do 2020-11-01 09:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (105 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (276 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (655 KB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (147 KB)

procedura: przetarg nieograniczony

ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19 kwietnia 2019 r. pod nr 539658-N-2019

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2019 r. godz. 1000

Postępowanie obejmuje dwa przetargi:

  1. pierwszy przetarg dotyczy łącznej sprzedaży działek nr 35/11 (obr. 16, ark. 6) i nr 4/8 (obr. 21, ark. 1)
  2. drugi przetarg dotyczy łącznej sprzedaży działek nr 4/9 wraz z działką nr 7/7 obie (obr. 21, ark. 1)

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (2.18 MB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 3 czerwca 2019 r. godz. 1000 i 1030

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,9389 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Lawendowej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00046802/6, obejmującej działki oznaczone numerami: 2/4 o powierzchni 0,8756 ha i 3/2 o pow. 0,0633 ha (Obr. 3, ark. 3).

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargu (2.10 MB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 17 maja 2019 r. godz. 1000

 

,,Przebudowa i rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo-kulturowy – świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wod. – kan. i energii elektrycznej oraz budową instalacji zewnętrznego oświetlenia i zagospodarowania terenu - na działkach nr ew. 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36, ark.2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 zgodnie z projektem w ramach zadania pn.: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (121 KB)

Zobacz pdf SIWZ (368 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (7.77 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (532 KB)

Uwaga, dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem:

http://download.um.ostrowiec.pl/zalacznik_nr_8_dokumentacja_projektowa.zip

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP Nr 534338-N-2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Termin składania ofert: 24 kwietnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 24 kwietnia 2019 r. godz. 1000

Sprzedaż dwóch niezabudowanych działek gruntu oznaczonych nr 35/9 o pow. 0,1008 ha  i nr 35/10 o pow. 0,1008 (obr.16, ark.6), położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zbożowej, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.20 MB)

Przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 20 maja 2019 r. godzina 1000 i 1030

 Dostawa i montaż częściowego wyposażenia obiektu Browaru (wyposażenie barku) w ramach projektu pn: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”

  pdf Zobacz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (51 KB)

pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (140 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (311 KB)

  archive Zobacz załączniki do SIWZ (788 KB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (587 KB)

Procedura;przetarg nieograniczony

Ogłoszenie:nr 534319-N-2019 z dnia 05.04.2019

Termin składania ofert:15 kwietnia 2019 r godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2019r. 12:00

 Uwaga:

 Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania do SIWZ (1.21 MB)

  pdf Zobacz ogłoszenie o zamówieniu (144 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (318 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (51.73 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (133 KB)

Procedura:przetarg nieograniczony 

Ogłoszenie; nr 530912-N-2019 z dnia 28.03.2019 r.

Termin składania ofert: 16 kwietnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2019 r. godz. 1000

 

Przeniesienie centrum monitoringu do pomieszczenia na VII piętrze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa centrum monitoringu wraz z przeniesieniem centrum monitoringu.”

Zobacz: pdf Ogłoszenie o zamówieniu (159 KB)

Zobacz: pdf SIWZ (317 KB)

Zobacz: archive Załączniki do SIWZ (2.21 MB)

Pobierz: archive Formularze do wypełnienia (633 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 27 marca 2019 r. pod nr 530234-N-2019

Termin składania ofert: 9 kwietnia 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 9 kwietnia 2019 r. godz. 1000